Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.


Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników

fałszywy prorokhumanizmupadek Kościołafałszywa miłość bliźniegozdrada JezusaJudasz
2013-03-29 19:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, trzymał Moją Głowę i pocałował Mnie w policzek. Kiedy ci, którzy prowadzą Mój Kościół mówią, że Mnie kochają, a potem Mnie zdradzą, zobaczycie wyraźnie ich pocałunek zdrady.

Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników.

Okazywanie troski o potrzeby innych ludzi jest godne podziwu. Lecz gdy promujecie fizyczny dobrobyt człowieka nad jego potrzebami duchowymi, wtedy nie idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem.

Humanizm nie jest chrześcijaństwem. Być chrześcijaninem znaczy oddać wszystko Mnie, rzucając się z pełną pokorą do Moich Stóp. Oznacza to pozwolenie Mi na prowadzenie was. To oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Prawa i robienie wszystkiego, co możecie, aby dać przykład Mojej Miłości do was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.

Musicie wziąć swój krzyż i iść za Mną, gdyż wkrótce będziecie mieli zawiązane oczy, będziecie się potykać i upadać w ciemności.

Bez Światła Boga nie będziecie w stanie widzieć.

Wasz Jezus