Pamiętajcie, kocham was wszystkich. W zamian kochajcie Mnie i pomóżcie Mi uratować tak wiele dusz, jak to możliwe.


Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość


2013-03-26 21:17

Moja szczerze umiłowana córko, to Orędzie jest dla świata. Jest ono dla chrześcijan każdego wyznania, Żydów i wszystkich religii głoszących Mojego Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego.

To Orędzie jest także dla tych, którzy nie wierzą w Boga Ojca, ani we Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Jest również dla tych, których w ogóle nie interesuje, jakie życie ich czeka i których obojętność sprawia, że nie mogą przyjąć Istnienia Boga.

Dzięki tym Orędziom jesteście ostrzegani o niebezpieczeństwie dla waszego przyszłego życia i waszego szczęścia, po to, żebym mógł was wszystkich przyprowadzić do Nowego Raju, który został stworzony dla was, gdy Niebo i Ziemia połączą się w jedno. To Królestwo jest gotowe, a jego Bramy będą otwarte dla każdego z was. Ten piękny Dar, umożliwiający wam życie w doskonałych ciałach, umysłach i duszach pochodzi od Boga Wszechmocnego, Który stworzył świat.

Czas waszego wygnania na ziemi dobiega końca. Już nie będziecie musieli znosić bólu grzechu, który sieje spustoszenie w każdym zakątku świata. Nienawiść, która żyje przez skażenie szatana w świecie, już nie będzie istniała. Gdy nienawiść zostanie wygnana, zło nie będzie już hańbić idealnych Stworzeń Boga. Jego Planeta, Jego Dary Natury, Jego Ochrona i Jego Miłość zostaną odnowione, aby dać wam życie w wieczności, gdzie śmierć nie jest możliwa.

Życie na ziemi, takie jakie jest teraz, nigdy was nie zadowoli, dopóki panuje szatan. Jego panowanie już się kończy, ale ci, których opanuje nadal będą rozprzestrzeniać grzech wciągając zarówno niewinne jak i bardziej winne dusze w otchłań rozpaczy. Ta plaga będzie trwała tak długo, dopóki nie zostanie zabranych tak wiele dusz, ile to możliwe i przedstawionych bestii, która je pożre.

Na koniec przyjdę po raz drugi, jak zostało przepowiedziane, a będzie to już wkrótce, aby przynieść wam ostateczne zbawienie i obdarować was Kluczem do Mojego Obiecanego Królestwa. Moje Królestwo zstąpi z nieba, aby świat je ujrzał zanim wybrzmią ostatnie dźwięki trąby. Kiedy rozlegną się trąby, tylko ci, którzy pozwolili Mi się uratować i ci wierni Słowu Bożemu, zostaną wzięci. Dlatego nie możecie pozwolić, aby w tym czasie pycha zaślepiła was na Wołanie Boga. Ta Misja została przygotowana od pierwszych proroctw przekazanych rodzajowi ludzkiemu przez Boga. Bądźcie wdzięczni, że przez Miłosierdzie Boże, dano wam ten Wielki Dar. Nigdy nie pozwólcie, by pycha zaślepiła was na Moją Bożą Obecność, bo to was oddzieli od Mojego Miłosierdzia.

Przygotowuję was teraz, bo tylko tak mogę uratować całą ludzkość, a nie tylko wybranych, którzy służą Mi z wielką pokorą. Chcę was wszystkich, bez względu na to, w co wierzycie. Mój Ojciec zaplanował tę Misję, aby otworzyć wasze serca i pokazać Prawdę przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę, aby sądzić.

Dar Ducha Świętego nadal wylewa się na tę Misję i obejmuje wszystkie dusze - zwłaszcza tych, którzy uparcie odwracają się ode Mnie. Bitwa o dusze trwa pomiędzy Moim Królestwem, a straszliwą otchłanią, w której rządzi bestia. Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość. Nie ważne skąd te zniewagi pochodzą, jednakże nigdy nie wolno wam przyjmować ich w Moje Święte Imię.

Teraz jest czas wielkiego oszustwa i wzywam was do modlitwy do Boga o mądrość, aby zrozumieć, co naprawdę pochodzi ode Mnie, a co nie.

Wasz Jezus