nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo.


Największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca

do duchowieństwamasoneriapychafaryzeuszeniewola grzechutaktyka szatanaaborcjagrzechy ciałapokoraJezus Zbawicielemupadek Kościołazdrada duchownychKościół - ciało Chrystusaniemoralnośćfałszywe proroctwamodlitwa w Ogrójcuzboczenie seksualneJezus jedyną drogą do zbawieniaczasy ostateczne
2013-03-25 14:50

Moja szczerze umiłowana córko, największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca. Podczas wizji, pokazanej Mi przez szatana, widziałem odpadanie śmiertelnego człowieka od Bożych Praw. Zły duch pokazał Mi straszne obrazy; kusił Mnie podając wszelkie przyczyny, z powodu których powinienem się odwrócić od Woli Mojego Ojca. Chciał Mnie dręczyć, więc okazywał moc, jaką nadal będzie posiadał, mimo Mojej śmierci na Krzyżu.

Pokazano mi ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi, przejęcie władzy przez sekty masońskie, niemoralność człowieka, brak wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy mają oni udział w podłych grzechach ciała, zabójstwach niewinnych i popadanie w błąd przez tych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię.

Tak potężny jest szatan, że zasiał wątpliwości w Moim Umyśle o Moim Byciu Synem Człowieczym. W Mojej Boskości nie mogłem poddać się grzechowi, ale mówię to, aby ludzkość mogła zrozumieć, jak zło może skłonić was do odwrócenia się od Mnie.

Szatan nie przedstawia zła w najbardziej oczywisty sposób. Przeciwnie, on przebiera zło za dobro. Jest przebiegły i może oszukać nawet najbardziej świętych spośród was, przekonując, że kłamstwo jest Prawdą.

Gdy ludzie odpadną od Mojego Nauczania chętnie i żądnym sercem będą grzeszyć. Bez pokierowania zawsze będą popadać w niełaskę. Kiedy Moje Imię będzie ścierane z powierzchni ziemi, człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Nie ma znaczenia za jaką religią podążycie, bo wasza jedyna droga do Boga jest przeze Mnie, Jego jedynego Syna. Z powodu Mojej śmierci na Krzyżu, uratowałem was - nie wyłączając żadnego mężczyzny, kobiety i dziecka, żyjących w dzisiejszym świecie - od ognia piekielnego. Jeśli tego nie akceptujecie, nie możecie wejść przez Bramy Raju. Wyłącznie przez Syna, możecie zostać przedstawieni Ojcu. Odrzucając Mnie, Jezusa Chrystusa, odrzucacie swoje zbawienie.

Jak niewiele nauczyliście się o grzechu i sposobie, w jaki oddziela on was od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy nie było tak gwałtowne, od czasu stworzenia świata przez Boga. Wy, grzesznicy sięgnęliście nowych głębin grzechu, co budzi we Mnie wstręt. Naraziliście nawet maluczkich, którzy zostali wam powierzeni do opieki, że zachowują się oni jak demony. Brakuje wam miłosierdzia, miłości i wzajemnego współczucia, a jednak wielu z was pokazuje swoje akty wiary światu, aby je zobaczył i podziwiał. Podobnie jak faryzeusze dyktowali Prawa Boga, ale ich nie praktykowali ani nie okazywali pokory, tak też będzie z tymi z was, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, a uginają się pod grzechem pychy.

Tak wiele jeszcze musicie się nauczyć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, które nadal trafia na zatkane uszy. Są też tacy, którzy poświęcają cały swój czas na głoszenie swojej wiedzy o Bogu, którzy mówią, że znają proroctwa, które mają jeszcze zostać ujawnione, ale nic nie wiedzą. Gdyby nie Moje wielkie Miłosierdzie, bylibyście niezdolni do wejścia do Mojego Królestwa.

Nadszedł czas dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że prowadzą dzieci Boże drogami Pana, aby prosili Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar Pokory. Ten czas jest dla was, abyście słuchali Prawdy, jaka jest wam przekazywana, bo nie macie za wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus