Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich.


Moja misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie może być, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

Apokalipsao tej Misjitaktyka szatanaspowiedźakceptacja dla grzechuratunek dla grzesznikówBibliaprześladowania prorokówSakrament Komuniido letnich w wierzeprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2013-03-24 18:06

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ci, którzy Mnie kochają, pytają jaki jest cel twojej Misji, musisz odpowiadać - aby zbawić wasze dusze. Kiedy z ciebie szydzą, wyśmiewają cię i pytają, jakim prawem głosisz Słowo Boże - odpowiadaj, po to aby Jezus mógł zbawić wasze dusze. Wtedy, gdy ci, którzy już głoszą Moje Święte Słowo, i którzy przestrzegają Mojego Nauczania, oskarżą cię o herezję - odpowiedź im tak: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy nie uważacie, że też jesteście grzesznikami w Oczach Boga? Czy nie chcecie także ocalić swoich dusz?

Grzech zawsze stoi między wami a Bogiem. Każda dusza, w tym najbardziej zatwardziałego grzesznika i tych z was, którzy są wybranymi duszami, nigdy nie będzie wolna od grzechu, aż przyjdę ponownie. Możecie zostać odkupieni za każdym razem, gdy wyznajecie swoje grzechy, ale wasze dusze pozostaną oczyszczone tylko na krótki czas.

Nigdy nie uważajcie, że nie potrzebujecie Pokarmu Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie za pośrednictwem tej bardzo szczególnej Misji. Daję wam wielkie błogosławieństwa i szczególne łaski, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy przyzywam was do Mojego Nowego Królestwa - Mojego Nowego Raju.

Możecie sądzić, że Bóg nie będzie potrzebował wysłać kolejnego proroka - żeby ludzkość została uwolniona z zacisku szatana, po Mojej śmierci na Krzyżu, że już przekazano Prawdę poprzez Moje Nauczanie, i że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I mielibyście rację, jednak jest coś jeszcze. Nadal musicie pamiętać, że nie są wam znane proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy. Otrzymaliście skrót - a przecież wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Lekceważycie Księgę Apokalipsy, a nie chcecie jej zrozumieć.

Moja Misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie może być, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim zadaniem dla świata, który pogrążył się pogaństwie, jest z jednej strony przypomnienie o Prawdzie, a z drugiej, Moje Pragnienie przygotowania waszych dusz na czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z was mówi, że Mnie czci, choć wielu odpadło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy piekła i nie traktuje poważnie grzechu jako takiego. Zostaliście wprowadzeni w poważny błąd przez waszą tolerancję dla grzechu. A teraz najpoważniejsze błędy przyjdą przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie, gdy grzech zostanie odrzucony. Będziecie wciągnięci w doktrynę oszustwa. To jest plan spreparowany przez złego ducha, aby Mi was odebrać.

Ponieważ Moja Boska Obecność, Moje Ciało i Moja Krew, znajduje się w każdym Tabernakulum świata - jesteście w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy plan usunięcia Najświętszej Eucharystii zostanie wprowadzony, zostaniecie bezbronni.

Dlatego właśnie ujawniam wam Prawdę o tym, co ma nadejść, abym mógł was przygotować. Robię to tylko dlatego, że was Kocham, więc wołam do was.

Gdy wszystkie błędy zostaną ujawnione, wtedy uświadomicie sobie, jak wiele musicie się nauczyć i jak pycha uniemożliwi wam przyjęcie Mojej Ręki Miłosierdzia i jak beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus