Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.


Tak jak niewidomi nie potrafią widzieć, podobnie będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy widzą, ale odrzucają przyjęcie Prawdy

do duchowieństwaPowtórne PrzyjścieNowy RajUkrzyżowaniePieczęć Boga ŻywegoRzymbiczowanieMaryja Współodkupicielkaprofanacjapraktykowanie wiary w ukryciupodział pomiędzy chrześcijanamiKorona CierniowaJezus zawsze obecny
2013-03-20 19:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest przeżywane na nowo, a każda jego część jest połączona z tym czasem przygotowania na Moje Powtórne Przyjście.

Teraz Moje Ciało - Mój Kościół - cierpi biczowanie od tak wielu lat, ze względu na złego ducha, Ukoronowanie Cierniem jest teraz zadawane przywództwu w Moim Kościele.

Gdy trzeci kolec przebił Moje Prawe Oko, nie mogłem już dłużej przez Nie patrzeć. Tylko poprzez Moje drugie Oko mogłem widzieć ten straszny ból, którego doświadczała Moja Matka. Teraz Korona Cierniowa przebija Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa będzie dawać świadectwo Prawdzie przepowiedzianych proroctw. Druga połowa zostanie zaślepiona i nie zobaczy zniszczeń, które mają być dokonane wobec każdej części Mojego Ciała - Mojego Kościoła - w każdym narodzie na świecie.

Tak jak niewidomi nie potrafią widzieć, podobnie będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy widzą, ale odrzucają przyjęcie Prawdy. Tak bolesna będzie ta Prawda, że lżej będzie tym Moim wyświęconym sługom pójść łatwą drogą. Tchórze wybiorą drogę zbezczeszczenia zamiast wziąć swój krzyż dla Mnie.

Jednak tych, którzy Mnie kochają, ten podział nie powstrzyma w realizacji planu pomagania Mi w ratowaniu dusz od pewnej śmierci. Te dzielne dusze, pełne łaski Ducha Ognia, będą walczyć o zachowanie Moich Najświętszych Sakramentów. Są to duchowni, którzy będą paśli Moje owce w czasie prześladowań. Te czyste dusze otrzymają każdą łaskę, a oni z kolei poprowadzą Moją armię reszty do bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Trzeba w wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo Bożych proroków. Nigdy nie jest łatwo słuchać Słów proroków, które przebijają serca dusz jak miecz obosieczny. Ich ostrzeżenia są bolesne w słuchaniu, ale słodkie z powodu owoców jakie dają, bo gdy Słowo Boże jest dane jako Dar, ofiaruje zbawienie. Uchwyćcie się Mojego Świętego Słowa, gdyż To jest wasza ostatnia deska ratunku. Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęcią Boga Żywego, więc nigdy nie macie się czego obawiać.

Wasi wrogowie będą was karcić, urągać wam i mogą was prześladować, lecz Ja, Jezus Chrystus, będę Tym, który będzie z wami szedł. Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje Wezwanie, przez wasze cierpienie odkupicie w Moich Oczach większość ludzkości.

Błogosławię was. Daję wam pokój i siłę, abyście mogli iść za Mną bez strachu w sercach.

Wasz Jezus