Kocham was. Nigdy was nie opuszczę


Wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, ponieważ czas Apokalipsy jest bliski

Armia ResztyJezu ufam TobieApokalipsazłość szatanamodlitwa dodatkowaRzymnienawiść do BogaWatykan
2013-03-16 12:40

Moja szczerze umiłowana córko, jaką złość, gniew i strach odczuwają ci, którzy nie chcą w tym czasie przyjąć Mojego Kielicha Cierpienia.

Wściekłość szatana wobec tych orędzi szybko wzrośnie i zrobi on wszystko, aby cię potępić, Moja córko.

Cierpienie będzie przez Ciebie przyjęte, ponieważ sama zgadzasz się poddać Mojej Woli. Zatem ty, Moja córko, musisz milczeć, gdy trwają wrzaski bestii i tych biednych dusz, którymi się on posługuje, by cię atakować. Mówię to do wszystkich Moich ukochanych wiernych - pozostańcie stanowczy. Chyląc głowy w pokornym poddaństwie, ofiarujcie swoje cierpienia za te dusze, które nie przyjmują Daru Prawdy.

Osoby odpowiedzialne za przeniknięcie nieprzyjaciół do Mojego Kościoła na ziemi, celowo wybrali czas Wielkiego Postu, by obrażać Mnie, ich Jezusa, który umarł w męczarniach, aby zbawić ich dusze.

Ci, którzy wędrują po korytarzach Rzymu, są tak skażeni, że największym znakiem będzie chaos, który powstanie, kiedy poddadzą się władzy oszusta. Chaos, bałagan, podział i sprzeczności będą widoczne wszędzie w Rzymie. Ten nieporządek pochodzi od szatana, gdyż nie może pochodzić od Boga.

Gniew pochodzi od złego, a jego wściekłość jest wyczuwalna, gdy Moje Światło rozprzestrzenia się wśród dzieci Bożych. Podawajcie do wiadomości, że gdy ataki tak złośliwej natury są przypuszczane na innych w Moje Imię, to taka reakcja jest sprowokowana przez Moją Obecność.

Tylko Ja, Jezus Chrystus i Moi wyznawcy mogą być przedmiotem takiego znęcania się, więc gdy okaże się, że staje się ono nie do zniesienia, proszę odmówcie tę krótką modlitwę:

"Dzielę ten ból z Tobą, Drogi Jezu i proszę, abyś błogosławił darem Ducha Świętego moich wrogów i tych, którzy Cię biczują. Amen."

Niezgoda będzie trwać, a wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, ponieważ czas Apokalipsy jest bliski.

Trzymajcie się Mnie, waszego Jezusa i złóżcie całą swoją ufność we Mnie, gdyż tworzę Moją Armię Reszty w ramach przygotowań do tej okropnej walki o dusze, która was czeka.

Wasz Jezus