Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje


2013-03-07 11:05

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje. Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na różnorodnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty O Łaskę Ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożą ochronę dla dusz. Potem w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.

Te grupy Modlitw Krucjaty, gdy powstaną na całym świecie, będą zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów niż sobie to możecie wyobrazić.

Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i planujcie spotkania Modlitw Krucjaty w oparciu o podaną wam formę, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby wspólnie odmawiać wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali jak najwięcej w jednym tygodniu.

Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi, w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham was.

Wasz Jezus