Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham.


Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane

Jezu ufam Tobiefałszywa doktrynado duchowieństwaNowy Rajantychrystwierność JezusowiUkrzyżowanienie lękajcie siędo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówKościół - ciało Chrystusazmiany w obrzędach Mszy Świętejto pokolenieprześladowanie chrześcijaństwaSakrament Komuniiprześladowanie tej MisjiDzień OstatniRzymradujcie sięmodlitwa za duchowieństwopróby wiaryWatykanJezus zawsze obecnyprzed Powtórnym Przyjściemmodlitwa za fałszywych proroków
2013-03-03 11:45

Moja szczerze umiłowana córko, nie bój się nasilających się ataków na ciebie, bo Ja Jestem z tobą w każdej chwili, aby cię wzmocnić. Smutno Mi to mówić, że będziesz cierpieć wiele obelg, z powodu określonego w czasie przebiegu wydarzeń w Moim Planie Zbawienia.

Ponieważ jest to czas, w którym nie tylko gorliwi katolicy zostaną poddani próbie wiary i wierności Mnie, będzie to również największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdej części świata.

Tym, którzy oskarżają cię o herezję, to powiedz: Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was zwodzić, bo to nie byłoby możliwe. Pamiętajcie, że to jest Moje Ciało, którym jest Kościół. Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a znaczy to, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane. Chcę przez to powiedzieć, iż Moje Ciało nie będzie już dłużej obecne od chwili, gdy Święta Eucharystia zostanie odrzucona przez duchownych w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To się urzeczywistni i musicie się od tego odwrócić.

Proszę was o modlitwę za wszystkie dzieci Boże - wszystkie Moje wyświęcone sługi, w tym zwiedzionych fałszywych proroków. Ja jednak nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, bo to nie jest możliwe.

Obudźcie się wszyscy i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpacz ani tracić nadziei, bo ta obrzydliwość będzie ostatnim cierpieniem, którego wszystkie dzieci Boże będą musiały doświadczyć i znieść, zanim powrócę.

To będzie dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, a Moje Przyjście przyniesie kres złu, które niszczy ziemię.

Zamiast się bać, radujcie się. Powinniście z niecierpliwością wyczekiwać Mojego Powtórnego Przyjścia, gdyż przyniosę Nowy Raj, który wam obiecałem.

Gdy nosicie Mój Krzyż, zawsze będzie to trudne. Czasy, w których teraz żyjecie, niosą ze sobą pewną formę ukrzyżowania, które dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia - tak wielki będzie ich ból.

Te biedne dusze, które nie wierzą, że mówię Prawdę w tych Orędziach, muszą zapytać siebie o to: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki oszustwom. Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość - to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam uciekać od Prawdy.

Obrzydliwość już się zaczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, uniemożliwiacie Mi ratowanie dusz, których pragnę, aby dopełnić Przymierze obiecane Mojemu Ojcu.

Błogosławię was. Tęsknię za tym, by wasze serca się otworzyły, tak żebym mógł zabrać was do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus