Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika.


Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji

Armia Resztyfałszywa doktrynado duchowieństwafałszywy prorokwierność JezusowiBenedykt XVIPrawdziwy KościółBoże Prowadzeniezmiany w obrzędach Mszy ŚwiętejpogaństwoSakrament Komuniizmiany w modlitwachcodzienna Msza Świętabramy piekielne nie przemogą Kościoła
2013-02-27 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.

Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Zostanie ogłoszony inny rodzaj ofiary składanej Bogu i natychmiast się zorientujecie, kiedy to nastąpi, ponieważ fałszywy prorok przerwie odprawianie Mszy. Mszę Świętą zastąpi ogólnoświatowy, pogański rytuał i wy, Moi ukochani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie czym on będzie.

Nigdy, przenigdy, nie wolno porzucić Kościoła, który dałem światu, a który jest oparty na Moim Nauczaniu i Ofiary Mojej śmierci na Krzyżu, wraz z Najświętszymi Darami, którymi was obdarowałem.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi ukochani księża i duchowni pobłogosławieni darem Ducha Świętego nigdy Mnie nie opuszczą. Was także nie opuszczą. I tak Mój Kościół będzie żył dalej, ponieważ nigdy nie może umrzeć. Kościołem jest Moje Ciało na ziemi i dlatego nigdy nie może zostać zniszczony. Jednak będzie on zmiażdżony, dręczony i odrzucony, a następnie pozostawiony na pustyni, aby umarł. Choć Moi wrogowie będą próbowali zniszczyć każdą oznakę życia, Mój Kościół ponownie się podniesie. Ale pamiętajcie, że nigdy nie umrze, chociaż może się tak wydawać.

Mój Kościół na ziemi zostanie zmniejszony i nie z własnej winy stanie się armią reszty.

Mój odrzucony, Prawdziwy Wikariusz, będzie walczył w prowadzeniu dzieci Boga na miarę swoich możliwości. To Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę was, podniosę i uwolnię was od zła, które zostanie wam narzucone; zła, które zakończy się w sposób nagły i straszny dla tych wszystkich, którzy są po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus