Kocham was i prowadzę


Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego

do ateistówwolna wolaostrzeżenie przed piekłempo OstrzeżeniuDuch Świętyspowiedźdo niewierzącychateizmpodział ludzkościkryteria zbawieniafałszywy raj
2013-02-24 22:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy świat doświadczy Ostrzeżenia podzieli się na dwie części.

Pierwsza część będzie się składała z tych, którzy zaakceptowali Spowiedź i których dusze zostały ogarnięte Duchem Świętym. Od tego dnia ich nawrócenie będzie pełne i dlatego będą cierpieli z rąk tych, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia.

Druga część będzie się składać z tych zatwardziałych dusz, które są wierne bestii i które z pełną świadomością, tego co robią, zaprzedali swoje serca i dusze szatanowi. Ponieważ wierzą oni w tak zwany raj, jaki on im obiecał, a który oczywiście nie istnieje. Ich przeznaczeniem jest wieczne cierpienie w ogniu Piekła.

Są również te dusze, które nie wierzą w Boga ani we Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielu z nich nie przyjmie Mojego Miłosierdzia. Nie dbają oni o stan swoich dusz, bo są przekonani, że to nie ma znaczenia. To są ateiści - wielu z nich to ludzie dobrego serca, ale uważają, że mają kontrolę nad swoim życiem, a oddawanie się ziemskim rozkoszom doda im sił w tym życiu i to wystarczy, aby osiągnąć pokój i zadowolenie, ale tak oczywiście nie będzie, bo jest to niemożliwe, dopóki grzech nie zostanie wykorzeniony.

Ich upór doprowadzi do tego, że jeśli się nie zmienią i nie przyjmą Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będą mogli pójść do Ojca Mojego. Nie będą mieli wstępu do Raju, który On stworzył dla wszystkich Swoich dzieci.

Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego. Niestety, wszyscy, którzy odrzucają Boga, nie mogą być blisko Boga ani nie mogą zostać zmuszeni, by Go przyjąć. Ich wolna wola jest wielkim Darem danym im przez Boga. Ona nie może zostać im zabrana siłą pod żadnym pozorem. To ich własna, wolna wola, będzie dyktowała im ich los. Albo wybiorą Moją Dłoń i wejdą do Raju albo przyjmą kłamstwa zasiewane w ich umysłach przez szatana, co przypieczętuje ich przeznaczenie.

Wasz Jezus