Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę.


To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.

Armagedondo duchowieństwamasoneriataktyka szatanafałszywy prorokKościół KatolickiBenedykt XVIupadek Kościołaodnowa Kościołakłamstwa szatanaapostoł Szymon Piotrdo biskupówdo kardynałówcel szatanaWatykangrzechy duchowieństwa
2013-02-14 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, walka między królestwem Mojego Ojca i sferą szatana weszła w końcu w ostatnią fazę.

Jak bardzo zły duch ogłupia dzieci Mojego Ojca, w tym tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Moc Masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje Ciało na ziemi.

Kościół katolicki jest w większej pogardzie niż jakikolwiek inny kościół na ziemi, który głosi Moje Święte Słowo. To dlatego, że nim kieruję i że przestrzega on Moich poleceń, danych ludzkości, odkąd oznajmiłem, że Mój Apostoł Piotr ma ustanowić Mój Kościół na ziemi.

Zły duch skupiał się na Moim Kościele na ziemi od wieków dokonując podziału Mojego Kościoła i ciężko doświadczając wszystkich tych, którzy przyjmowali Moje Święte Sakramenty.

Zły duch nigdy nie ustawał w realizacji swojego planu prześladowania Mojego Kościoła. Ten chytry, podstępny, arogancki, dumny i pełen zarozumiałości oszust, wierzy, że jego władza jest wszechmogąca. Ich celem zawsze są ci, których obdarzono obowiązkiem prowadzenia dzieci Boga do życia wiecznego.

Mój Kościół katolicki, przez jakiś czas, strasznie cierpiał z ręki szatana. Nigdy szatan nie pozostawił go, by w spokoju wypełniał swój święty obowiązek wobec Mnie. A następnie, by sobie zapewnić możliwość spowodowania jeszcze większych szkód, zły duch przeniknął do Moich wyświęconych sług, wysyłając swoje sługi, by wmieszali się pośród nich. Było to wtedy, gdy ohyda weszła do Mojego Kościoła.

Kiedy grzech został popełniony przez tych, którzy zostali powołani do pielęgnowania dusz, to Mnie, Jezusa Chrystusa, oskarżono i posadzono na ławie oskarżonych.

Największym oszustwem ze wszystkich było przekonanie człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi zdradziłem ludzkość. Ludzkość urodziła się w grzechu. Człowiek będzie grzeszył, aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Odrzucenie Mnie, jako Zbawiciela Świata, z powodu grzechów człowieka, w tym tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za dusze, które zeszły na manowce, będzie waszym upadkiem.

Zamiast Prawdy pozwoliliście, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Jesteście teraz pod władzą zła w Moim Kościele i wielu padnie ofiarą kłamstwa, które zostanie przedstawione wam jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za nieistotną i nieprawdziwą. Wzburzenie Mojego Ojca z powodu tego skażenia w Moim Kościele na ziemi będzie wkrótce odczuwalne wśród Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.

Wasz Jezus