Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem

moc modlitwyo tej Misjitaktyka szatanaBoże Prowadzeniecel szatanaJezu Ty się tym zajmijMaria Bożego Miłosierdzia
2013-02-09 15:50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moje Orędzia szybko się rozprzestrzeniają, ty w tym czasie jesteś ofiarą okrutnego ataku szatana i armii jego demonów. Tańczą wszędzie wokół ciebie, aby cię odciągnąć, zranić i dręczyć cię - wszystko w jednym celu. Aby zatrzymać to Dzieło.

Mówię to, aby cię ostrzec, że im bardziej Moje Święte Słowo jest słyszalne i coraz bardziej spragniony człowiek korzysta z Moich Łask, tym więcej nikczemności będzie spadało na was jako brzemię. Każdy, kto jest zaangażowany w tę Misję będzie teraz odczuwał skutki takich ataków. Oto po czym poznacie, że pochodzą one od złego ducha.

Będziecie dręczeni pokusą ograniczenia czasu oddawanego Mi poprzez wasze modlitwy. Będą wam co chwilę przerywać, gdy będziecie próbowali wykonywać zadania, których wymagam od was, aby wypełnić Moją Świętą Wolę.

Ci, którzy starają się zablokować publikację Moich Książek, przy każdej okazji będą was prowokować i staniecie się rozbici i nie będziecie mogli zrobić kolejnego kroku naprzód. Potem, jak potężnym kopnięciem w żołądek - prawdziwym znakiem ataku satanistycznego - zostaniecie opuszczeni przez wszystkich, którzy stanowią ważne ogniwa w tym dziele. I gdy będziecie myśleli, że ta Misja jest niemożliwa do wykonania, otworzę drzwi, potem jeszcze jedne i dalej będę usuwał wszelkie przeszkody, aż stanie się zadość Moim życzeniom.

To jest punkt zwrotny w Moim Boskim Planie Zbawienia. Od dnia dzisiejszego Moje Słowo stanie się głośniejsze i niewielu będzie w stanie Je zignorować. Wtedy wszystkie narody we wszystkich swoich językach będą się delektować Prawdą. Niektórzy będą połykać Słowo Boże. Inni będą Je wypluwać, a będą tacy, którzy będą się Nim dusić - tak twarde staną się ich serca.

Za każdym razem, gdy czujesz, że ta Misja staje się niemożliwa do wypełnienia, wiedz, że to nie twoja dłoń sprawia, że Moje Słowo słyszą wszystkie narody, to przez Moją Dłoń, Mój Głos i Moją Moc przez Ducha Świętego ta Misja jest kierowana.

Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem. Moja Moc gwałtownie przez ciebie przepływa. Moje Cierpienie chłoszcze twój umysł i ciało. Kiedy odczuwasz ból, odczuwasz Mój Ból. Kiedy jesteś dręczona trudnościami, jakie stawia przed tobą szatan, wówczas szydzi on ze Mnie, Jezusa Chrystusa. Jesteś po prostu narzędziem. Nigdy o tym nie zapominaj i ciesz się, że zostałaś obdarzona takim Darem.

W tej chwili, powinnaś już umieć oddawać w Moje ręce te problemy i dalej wykonywać to, czego od ciebie wymagam, Moja córko. Moim Planem jest ocalenie życia każdej duszy żyjącej w dzisiejszym świecie, a szatan będzie toczył straszliwą wojnę, aby Mnie powstrzymać. Każdy, kto pracuje ze Mną, będzie celem i tylko wasza miłość do Mnie i ufność Mi, pozwolą wam przetrzymać te burzliwe czasy.

Wasz Jezus