Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa.


Matka Boża: Reszta armii Chrystusa Zatryumfuje

Armia ResztyMatka Zbawienianie lękajcie sięGrupy ModlitewneMaryja Opiekunkądo żołnierzy Armii Resztymiliardy nawróceńznaczenie modlitw krucjat
2013-01-31 15:30

Moje kochane dzieci Boże, jestem waszą niebiańską Matką, Matką Miłosierdzia, Matką Zbawienia. Jesteście moimi drogimi dziećmi i okrywam was wszystkich moim welonem zbawienia, gdy wasze zmęczone dusze zmagają się w bólu.

Módlcie się, moje dzieci, do mojego Syna z pełną wiarą i ufnością w Jego miłosierdzie. On nigdy was nie zawiedzie. Podczas, gdy znosicie ból i smutek, bo znacie prawdę i czujecie się nieszczęśliwi z powodu nieprawości, jakie widzicie wokół siebie, musicie zachować pokój. Ponieważ jesteście otoczeni Miłością Boga, mojego Ojca i błogosławieni Łaskami mojego Syna, którymi was obdarza, przez co wzbogaca wasze dusze.

Nie możecie pozwolić, aby strach i niepokój odwrócił was od roli, jaką mój Syn wytyczył dla was. Reszta armii Chrystusa zatryumfuje i podczas swojej drogi pozbiera miliardy dusz, które przedstawi przed Tronem Boga.

Jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliście. Ci z was, którzy będą prowadzić i pomagać Grupom Krucjaty Modlitwy mojego Syna uratują miliardy dusz. Te modlitwy są jak żadne inne, gdy zostały dane ludzkości jako Dar, z którym związane są szczególne Łaski. Nie wiecie o tym, że dusz, które pomagacie ratować jest trzydzieści razy więcej, kiedy odmawiacie te modlitwy. Dają wam one możliwość pocieszenia mojego Syna przez zwiększenie i wzmocnienie liczby tych dusz, których On pragnie, aby wypełnić Swój Plan Zbawienia.

Dziękuję za odpowiedź na prośby mojego Syna z Nieba. W ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymaliście Wiele Łask. Owoce tych Łask staną się dla was wyraźniejsze, gdy posuwacie się naprzód na Drodze Prawdy do życia wiecznego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia