Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa.


Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a grzech opanował ziemię lotem błyskawicy

Armia Resztynienawiśćdo duchowieństwao tej MisjiDuch ŚwiętymorderstwoSakramentyUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędziawierność wierzezłość szatanado wrogów tej MisjiSakrament KomuniiDzień Ostatniżycie wiecznepraktykowanie wiary w ukryciuprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2013-01-29 04:15

Moja szczerze umiłowana córko, wściekłość szatana wylewa się nad ziemią, gdy Duch Święty zwiększa Swoją Bożą Obecność w duszach wielu przez tę i inne Misje, zatwierdzone przeze Mnie.

Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a grzech opanował ziemię lotem błyskawicy.

Czas na przygotowanie do tego Wielkiego Dnia Mojego Powrotu musi się teraz rozpocząć z wielką starannością. Jeśli wy, Moi umiłowani uczniowie, odpowiecie na Moje Wezwanie, zwiększę waszą wiarę i wszędzie wasza liczba będzie się pomnażać.

Misja ta jest szczytem wszystkich wskazań przekazanych ludzkości przez Mojego Ojca do tych wszystkich, którzy byli przed wami. Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że gdy prorocy opisywali Dzień Pański to od początku odnosiło się to do Mojego Czasu, tego czasu, podczas którego wypełnię to ostateczne przymierze?

Mój plan jest taki, aby przyjść i dać wam życie wieczne, które obiecałem, gdy uwolniłem was z łańcuchów grzechu, przez Moją Śmierć na Krzyżu. Ci z was, którzy są wobec Mnie nieufni, niech wiedzą, że nigdy nie mógłbym was oszukać w takiej Misji jak ta. Nie mógłbym prosić was, abyście Mi pomogli ratować dusze, walczyć ze złym duchem czy zachęcać was do modlitwy, gdybym to nie był Ja, wasz Jezus, Który was teraz wzywa.

Moje biedne maleństwa, żyjecie na pustyni, nie z powodu waszych działań. Ja Jestem waszym jedynym wyjściem. Jeśli nie pójdziecie teraz za Mną, stracicie czas błąkając się, gubiąc i rozpraszając. Wasza wiara może być silna jedynie poprzez Święte Sakramenty. Dochowujcie wiary i chodźcie za Mną. Tylko o to was proszę. Ponadto módlcie się o zbawienie dusz.

Nigdy was nie potępię za to, że nie akceptujecie tych, Moich Świętych Orędzi. Ale nigdy nie wybaczę, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Słowu Bożemu danemu przez moc Ducha Świętego. Jeśli nie wierzycie w Moje Orędzia, to odejdźcie i nadal oddawajcie Mi cześć.

Moi drodzy uczniowie, będziecie szybko działać, aby stworzyć dużą armię i silną obronę przed wrogami Boga. Gdy będzie ona rosła w siłę, proszę, zachęcajcie jak najwięcej Moich wyświęconych sług, aby wam pomagali. Ważne jest to, żeby bez względu na to, jak duży opór napotykają, nadal bezwzględnie zapewniali codzienną Mszę i Sakrament Komunii Świętej dla osób potrzebujących.

Wasz Jezus