‪Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was, bo jesteście Moi.‬


Wkrótce zostanie przyjęte prawo, które zdelegalizuje znaczenie bluźnierstwa

przygotowanie na prześladowaniagrzeszne prawodo duchowieństwaSakramentywalka z tą MisjąateizmGrupy Modlitewneprześladowanie chrześcijaństwaprześladowanie tej Misjimodlitwa za duchowieństwozmiany w KościeleJudaszJezus zawsze obecnyzakaz praktykowania wiarydo żołnierzy Armii Reszty
2013-01-28 21:15

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim uczniom, że nigdy nie wolno im odstąpić od swojego poświęcenia się Mojemu Świętemu Słowu.

Wzrost ateizmu sprawia, że samo wspomnienie Boga, czy praw ustanowionych przez Niego wywołuje oburzenie. Sama wzmianka o roli Boga w waszym życiu traktowana jest już jak bluźnierstwo, jakby to było w ogóle możliwe.

Wkrótce wprowadzą prawo, które unieważni znaczenie słowa bluźnierstwo, aby zlikwidować wszelką publiczną wierność Bogu.

Wam, Moi biedni wyznawcy, trudno będzie zabrać głos w Moje Imię. Będą wam urągać i opowiadać o Mnie straszne rzeczy, ale mimo to nie będziecie mogli Mnie bronić.

Te kraje chrześcijańskie, których ludzie oddają Mi cześć, nie będą mogli przyznać się do swojego chrześcijaństwa z powodu stworzenia takich praw, które będą urągać Mojemu Nauczaniu.

Tak wielu nie chce Mnie znać. Ci z Was, którzy chcą, będą prześladowani. To znaczy, że kiedy tylko będziecie próbowali się do Mnie modlić, wasza prywatność zostanie zakłócona. A kiedy będziecie próbowali otrzymać Sakramenty, będziecie mieli utrudniony dostęp do nich.

A przy zakładaniu grup modlitewnych, powiedzą wam, abyście z tym skończyli. Każda grupa doświadczy nie tylko sprzeciwu ze strony pewnych kręgów, ale również prób przedostawania się do nich oszustów, po to, by zepsuć owoce ich działalności. Nigdy wcześniej nie zaznalibyście takiego sprzeciwu wobec waszego oddania dla Mnie, wobec Moich Grup Krucjaty Modlitwy czy Moich Orędzi.

Wielu księży i duchownych szybko reaguje na Moje Wołanie, bo znają Mnie i rozpoznają Mój Głos. Tak wielu będzie nadal powoływanych, gdyż Moja prośba, aby przygotowywać dusze, którym zostali przydzieleni, nie pozostanie bez odpowiedzi.

Ale, kiedy ich liczba będzie wzrastać, powstaną też inni, którzy będą się oburzać i potępiać. Będą cierpieć z powodu swojej miłości do Mnie. Ich wrogowie będą składać się z tych, którzy także naprawdę mnie kochają, ale zostali wprowadzeni w błąd przez tych, którym ślubują wierność. Inni będą kuszeni przez złego ducha, aby Mnie odrzucić. Zrobią to, aby powstrzymać Mój Plan spełnienia woli Mojego Ojca, aby ocalić dusze i objąć wszystkie dzieci Boga w Jego Nowym Raju.

Musicie stawić opór takim wysiłkom, ale zawsze zachowajcie godność. Nie ustawajcie w modlitwie za tych Moich wyświęconych sług którzy, jak Judasz przed nimi, całując Mnie w policzek, jednocześnie Mnie zdradzał.

Zostanę z wami podczas tej męki, nawet wy możecie znaleźć się w stanie szoku z powodu jadu, jaki wyleje się z ust tych, którzy twierdzą, że są Moimi uczniami.

Wasz Jezus