Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość w której śmierć nie istnieje

o tej MisjiDuch ŚwiętyNowy Raj
2013-01-25 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Moc w tym czasie gwałtownie rośnie w sercach ludzi dzięki Mocy Ducha Świętego. Nawet zimne i oddalone dusze zostaną nawrócone przez Dary, jakie rozleję na ludzkość z powodu waszej hojnej odpowiedzi na Moje Wołanie z Nieba.

Nie znajdzie się taki naród, który nie przyjmie Mocy Ducha Świętego; żaden kamień nie pozostanie na swoim miejscu; ani jeden ksiądz nie będzie nieświadomy Moich Orędzi; ani jeden Mój umiłowany uczeń nie pozostanie nietknięty przez wiadomości, które przynoszę. Nawet ci, którzy Mnie odrzucają, powrócą drugi raz, aby usłyszeć Moje Słowo, bo Mój Duch dotyka ich serc.

Radujcie się, gdyż zaledwie w dwa lata od rozpoczęcia tej Misji, Moje Słowo jest odczytywane w ponad dwustu krajach i prawie czterdziestu językach. Nadal będę rozpowszechniał Moje Orędzia w każdym języku; między bogatymi i biednymi; wśród ateistów i Moich wyświęconych sług.

Nie robię różnicy pomiędzy osobą, która nie wierzy w Boga i tymi, którzy poświęcają swoje życie dla Mnie, ich Jezusa. Każda dusza zawsze jest dla Mnie tak samo ważna, jak ci, którzy Mnie krzywdzą; ci, którzy Mnie zdradzają; którzy doprowadzają Mnie do płaczu, którzy atakują Mnie; krzyżują Mnie i Mnie nienawidzą - Ja Kocham ich wszystkich. Dlatego Ja Jestem cierpliwy. Wiem, że przyjdą do Mnie, gdy Prawda ich przeniknie. Wtedy będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość, w której śmierć nie istnieje.

To jest Moja Obietnica i kiedy się niepokoicie, jesteście biczowani, gdy wam urągają i robią z was głupców, to musicie się skupić na jednym: Ten Nowy Raj jest dla was wszystkich. Kiedy walczycie, by ratować dusze, zachowajcie tę obietnicę w waszych sercach.

Wasz ukochany Jezus