Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów.


Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego

wolna wolado niewierzącychBibliaSakrament Chrztufałszywe religieewangelizacja
2013-01-23 16:40

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem radosny i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie noszą dla Mnie w swoich sercach.

Niebo się raduje z powodu szybkości rozprzestrzeniania się Moich Boskich Orędzi i Modlitw po całym świecie. Jest to czas, tak dawno temu przepowiedziany, kiedy Moja Święta Ewangelia ma być głoszona po całym świecie.

Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedstawionego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś, Moje Słowo jest ponownie wypowiadane obecnie po to aby, zaszczepić w ludzkich umysłach znaczenie Mojego Nauczania. Odrzucenie Słowa Bożego doprowadzi do śmierci duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Ponieważ przez Sakrament Chrztu każdy człowiek otrzymał od Mojego Ojca życie, ale nie każde dziecko Boże dopuszczono do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia go od demonów.

Każdy człowiek ma prawo do Prawdy Mojego Nauczania, jednak nie każdy człowiek otrzymał Prawdę. W jej miejsce niewinne dusze były karmione fałszywymi religiami. To doprowadziło do wzajemnej nienawiści, gdy kłamstwa tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie zarażały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Dusza bez niego usycha. Gdy brak w niej pokoju, który przynosi Moja Miłość, to szuka pocieszenia w ramionach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego pocieszenia.

Dlatego teraz Moje Święte Słowo rozpala się w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, gdy Prawda będzie przekazywana ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze i tak Mój Plan Zbawienia będzie nadal realizowany. Sięgnę po każdy sposób, korzystając z pomocy serc pokornych dusz - które naprawdę Mnie kochają - aby zbawić ludzką rasę. Nie ma znaczenia, jakich bogów ubóstwiają, bo bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Potem nie będą pragnąć niczego poza Moją Chwalebną Obecnością.

Wasz Jezus