Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku

Armia Resztymoc modlitwyArmagedonBoża Karaakceptacja dla grzechuupadek Kościołanienawiść do tej Misjimodlitwy Krucjatytrzęsienia ziemiGrupy Modlitewnewezwanie do modlitwyfałszywa tolerancjaprzygotowanie do Nowego Rajucel szatana
2013-01-12 15:10

Moja szczerze umiłowana córko, czas na kolejny etap w Moim planie, aby przygotować świat na Nową Erę, Nowy Raj, Królestwo obiecane przeze Mnie, Syna Człowieczego.

Moja armia musi się teraz zebrać i połączyć w jedno w modlitwie do walki o dusze, która się teraz nasila. Plany nikczemnej grupy na światową skalę, aby usankcjonować wojny, morderstwa przez eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.

Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku. Dusze posiadające władzę, zwłaszcza te wewnątrz Kościołów chrześcijańskich, które tolerują grzech i próbują ustanawiać dla niego prawa, niech o tym wiedzą: Będziecie strasznie cierpieć. Ręka Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy wasz plan.

Każdemu mężczyźnie i kobiecie, którzy starają się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, grożą straszne kary. Nie tylko zostaną oni powaleni, również ich narody zostaną ukarane.

Wystarczająco dużo znosił Mój Ojciec. Nie będzie dłużej tolerował takiej ingerencji w Jego Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i każdy człowiek to zauważy.

Jakie to jest nikczemne. I jaka przebiegłość ma miejsce tam, gdzie ludzkość wprowadza straszne obrzydliwości, które obrażają Boga. Przez te czyny człowiek będzie musiał stanąć wobec gniewu Mojego Ojca. Modlitwa, dużo modlitwy może powstrzymać tę nieprawość. A z powodu waszych modlitw, Boskie Interwencje mające ukarać ludzkość, zostały opóźnione. Teraz te narody, których władcy są napędzani przez ducha zła, zostaną wymazane.

Moi ukochani wyznawcy, będziecie bardzo cierpieć, gdy będziecie świadkami aktów nieposłuszeństwa wobec Praw Boga. Nie możecie przestawać się modlić, aby złagodzić kary Mojego Ojca.

Teraz musicie zakładać jak najwięcej grup modlitewnych dla Mojej Krucjaty Modlitwy w każdym narodzie. W ten sposób będziecie mogli osłabić dzieło złej grupy.

Moja cierpliwość nigdy się nie skończy, ale człowiek z powodu swoich złych uczynków zostanie ukarany przed Moim Powtórnym Przyjściem. Ta kara została opóźniona na jakiś czas, lecz Mój Ojciec pozwoli na ekologiczne wstrząsy, by oczyścić dusze.

Oto ważna Litania pomagająca złagodzić karę Mojego Ojca.

Modlitwa Litanii (4) O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy

Błagamy Cię o miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Bronimy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.

Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.

Przyjmujemy z radością Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, w tym tych, które Cię dręczą i tych, które są dla Ciebie stracone.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.

Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze trudniejsza, gdy nienawiść człowieka do człowieka będzie narastać i tworzyć podziały.

Wierni uczniowie Boży będą kuszeni, by ulegać grzechom, które będą się skrywać pod maską praw tolerancji. Musicie odeprzeć każdą próbę odciągnięcia was od Prawdy Mojego Nauczania. Gdy oddacie wszystkie swoje utrapienia w Moje Święte Dłonie, przekonacie się, że ta Misję ratowania dusz będzie o wiele łatwiejsza.

Wasz Jezus