Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć.


Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia

Armia ResztyArmagedonfałszywa doktrynaUkrzyżowanieKościół - ciało Chrystusamodlitwy Krucjatydo wrogów tej Misjiból Zbawicielado kardynałówprzygotowanie do Dnia OstatniegoKorona Cierniowaprzed Powtórnym Przyjściem
2013-01-11 11:25

Moja szczerze umiłowana córko, proszę usłysz Mnie i wysłuchaj, gdy ujawniam Mój Ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie zdruzgotana, gdy cierpię ból Mojego Ukrzyżowania dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech żaden człowiek nie wątpi w Moją Obietnicę ponownego przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że może to nastąpić w każdej chwili. Przygotujcie swoje dusze, gdyż czas jest bliski. Lepiej, żebyście skoncentrowali się na stanie waszych dusz, niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.

Ból z cierni jest obecnie odczuwany przez przywódców Kościołów katolickich i chrześcijańskich. Cierpią tak, gdy na siłę są karmieni doktryną dyktowaną im przez przywódców politycznych, która płynie z paszczy bestii.

Muszę ostrzec wszystkich tych, którzy atakują Moje Słowo przez te Orędzia, że walka między Bogiem a Szatanem przy końcu czasu właśnie trwa. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze wykroczenia. Może On wylać Swoje Miłosierdzie na wasze wszystkie błędne i samowolne drogi tolerujące grzech.

Ból Korony z Cierni wciskanych teraz podczas agonii na Moje chrześcijańskie Kościoły na ziemi, teraz się powtarza, jak zostało przepowiedziane. Ból odrzucenia - odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Mojego Nauczania - jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, lecz także przez te biedne dusze, które oddają Mi cześć, które głoszą Moje Święte Słowo i które Mnie kochają.

Moje serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Będą oni natychmiast o tym wiedzieli, ponieważ udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (93) O Łzy Nawrócenia

O mój Ukochany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

Jestem jedno z Tobą.

Kocham Cię.

Miłuję Cię.

Daj mi odczuć Twoją Miłość.

Daj mi odczuć Twój Ból.

Daj mi odczuć Twoją Obecność.

Udziel mi Łaski Pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, jak i w Niebie.

Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz sądzić żywych i umarłych.

Amen.

Idźcie Moi umiłowani wyznawcy. Obiecuję, że dam wam Łaskę Łez Nawrócenia, abyście naprawdę zjednoczyli się w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiali tę modlitwę.

Moje Serce was obejmuje, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Ja Jestem teraz z wami w sposób, któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.

Wasz ukochany Jezus