Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.


Maryja Panna: Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan

rola cierpieniafałszywa doktrynado duchowieństwaMatka Zbawieniamodlitwa o rozeznanieupadek Kościołamodlitwy Krucjatyoskarżenie JezusaMaryja Opiekunkąwezwanie do chrześcijan
2013-01-04 12:30

Moje drogie dzieci, musicie się modlić, aby Kościoły chrześcijańskie obudziły się na Prawdę tych Orędzi. Ich siła potrzebna do tego, aby stać na straży Nauczania mojego Syna będzie zależała od tego jak wiele ich będzie.

Mój drogi Syn pragnie wierności wszystkich Jego wyznawców. Musicie się modlić, żeby ci, którzy w Jego Kościołach są odpowiedzialni za codzienne głoszenie Jego Świętego Słowa pozostali Mu wierni przez cały czas.

Muszę usilnie was prosić, abyście nie słuchali żadnej nowej doktryny, która zostanie przedstawiona w Imię mojego Syna, Jezusa Chrystusa, ale która jednak nie jest przynoszona w Jego Święte Imię.

Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan. Będziecie potrzebowali wielkiej wytrwałości, jeśli będziecie chcieli pozostać wierni Bogu.

Kiedy inni chrześcijanie będą was prowokować, zastraszać i prześladować, abyście zaakceptowali nowe prawa, o których będziecie wiedzieli w waszych sercach, że nie pochodzą od Boga, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, abyście pozostali wierni swojej wierze.

Modlitwa Krucjaty (91) Spraw abym pozostał wierny swojej wierze

O Błogosławiona Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, gdy stanę w obliczu zła.

Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą bez strachu w duszy.

Módl się, abym pozostał wierny nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i bez reszty oddać swoje lęki, zmartwienia i smutki.

Pomóż mi, abym mógł iść odważnie do przodu na tej samotnej drodze i głosić Prawdę Świętego Słowa Bożego nawet wtedy, gdy wrogowie Boga będą prawie całkowicie uniemożliwiać wykonanie tego zadania. O Błogosławiona Matko, proszę przez Twoje wstawiennictwo, aby wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna w każdym czasie podczas prześladowań. Amen.

Dzieci, musicie pamiętać, że gdy wasza wiara jest ciągle poddawana próbie, znieważana i wyszydzana, wtedy mój Syn cierpi razem z wami. To cierpienie i prześladowanie jest takie, jakie było w czasie Jego okrutnej rozprawy sądowej, podczas której został oskarżony o herezję jedynie z powodu mówienia Prawdy.

Kiedy się głosi Prawdę, przyciąga to kontrowersje, gniew, a czasem przemoc. Pamiętajcie, że mój Syn da wam siłę, której będziecie potrzebowali, aby przetrwać ten czas wielkich trudności.

Dzieci, słuchajcie mojego wołania. Wstawiam się za wami, abyście pozostali silni i by mój Syn wylał na was deszcz szczególnych łask, byście oparli się zastraszaniu i nie dali się zmusić do przyjęcia bluźnierczych ustaw, które spowodują wielki rozłam w Kościołach chrześcijańskich, a w szczególności w Kościele katolickim.

Kocham was i ofiaruję wam moje modlitwy na każdym etapie waszej wędrówki na drodze Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia