Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.


Maryja Panna: Powodem dla którego tak wiele osób trwa w takim bólu i ciemności, jest ich brak wiary w Boga

modlitwa o rozeznaniedo niewierzącychJezus Zbawicielembałwochwalstwociemność duszyzanik wiary
2013-01-03 21:00

Moje dziecko, powodem dla którego tak wiele osób trwa w takim bólu i ciemności, jest ich brak wiary w Boga.

Wiara, która miała być wpajana każdej duszy przez wyznaczone osoby, wygasła. Tak wielu odwróciło się od Boga, a teraz twierdzą, że ich życie jest puste i bez znaczenia. Kiedy dusza odwraca się od Boga, staje się niespokojna. Wypełniają oni tę próżnię miłością nieprawdziwych wartości, które nigdy nie zaspokoją ich pragnienia pokoju.

Prawdziwy pokój można znaleźć jedynie poprzez Najświętsze Serce mojego Syna. Jeśli przyjmiecie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nigdy nie umrzecie. Ani nie pozostaniecie oschłego ducha. Mój Syn przynosi zbawienie i nawet najsłabszy spośród was znajdzie wewnętrzną siłę, gdy tylko zwróci się do Niego.

Tym, którzy nigdy nie byli nauczani Prawdy, bo odmówiono im takiej możliwości, mój Syn ofiaruje Dłoń Miłosierdzia. On ich oświeci, ponieważ właśnie ich pragnie doprowadzić do Swojego Chwalebnego Królestwa.

Chwała Boga zbawi was, jeśli z otwartymi sercami przyjmiecie daną wam Prawdę. Gdy rozpoznacie Bożą Dobroć, to już nigdy nikogo ani niczego ponownie nie postawicie przed Nim.

Proszę, módlcie się, aby Światło Prawdy otworzyło umysły, serca, ciała i dusze każdego z was w czasie Ostrzeżenia. To dlatego Bóg posyła taki Dar Miłosierdzia. Proszę, odpowiedzcie na Jego Wołanie.

Wasza kochana Matka

Matka Zbawienia