Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie

do ateistówdo niewierzącychJezus Zbawicielemnie lękajcie sięBoże ProwadzenieŁaska Uwolnieniarodzinaprzygotowanie do Ostrzeżeniamodlitwa za rodzinę
2012-12-16 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie nie wywoływali lęku w sercach swoich przyjaciół i rodzin z powodu Moich Orędzi, które daję ci w tym czasie.

Przychodzę do was wszystkich w tej chwili, aby rozmawiać z wami z Nieba i aby was przygotować. Robię to z miłością i radością w Moim Sercu.

Przybywam pomóc tym, którzy wierzą we Mnie, aby byli gotowi przyjąć Mnie w stanie łaski, koniecznym do panowania ze Mną w Moim Królestwie.

Przychodzę też powołać tych, którzy nie potrafią zrozumieć sensu Bożego Stworzenia, a szczególnie te dusze, które używają ludzkiego rozumowania do zdefiniowania wszystkiego w swoim życiu. Oni wierzą tylko w to, co mogą zobaczyć lub czego mogą dotknąć. Te same dusze przyjmują kłamstwa od tych, których uważają, za osoby godne szacunku w swoich społeczeństwach i narodach. Jak łatwo ich nabrać na kłamstwa człowieka i jak są słabi, gdy odrzucają Prawdę o swoim Stworzeniu.

Moim zadaniem jest pomóc wszystkim. Nie grozić, lecz przybliżyć was do Mnie, abyście otrzymali pocieszenie.

Moje Królestwo jest waszym domem. Nie wolno wam czuć presji, aby odrzucić swoją rodzinę, by móc zjednoczyć swoje serce z Moim. Lepiej Mi przyprowadźcie swoją rodzina poprzez modlitwę. Wielu będzie was ranić, kiedy będziecie głosić Prawdę Mojego Słowa. Ale tak ma być. Nie sprzeciwiajcie się im i nie próbujcie zmuszać ich wbrew ich woli. Zabiorę ich do Mojego Światła Ochrony, kiedy będziecie odmawiali Modlitwę Krucjaty o Łaskę Uwolnienia.

Ja Jestem pełen miłości do was. Ci, którzy wierzą we Mnie, zostaną bardzo pocieszeni przy Moim Powtórnym Przyjściu. Pozostałe dusze mogą zostać uratowane przez modlitwę. Dlatego właśnie teraz was przygotowuję. To dla uratowania was wszystkich tak, byście mogli cieszyć się Nowym Niebem i Nową Ziemią.

Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie. Doprowadzam do końca ostateczne przymierze, końcowy wiek, który będzie wypełnieniem Woli Mojego Ojca.

Nie bójcie się Mnie, ponieważ Ja Jestem waszą rodziną, złączoną przez Moje Ciało i Krew, przez Moje Człowieczeństwo, jak również przez Moją Boskość.

Trwajcie w pokoju, Moi umiłowani wyznawcy. Odpoczynek na Moim Ramieniu przez Moją Miłość i Miłosierdzie jest wspanialszy niż jakikolwiek wam znany. To jest czas radości, a nie smutku, ponieważ dałem wam Dar Zbawienia. Ten Dar jest dla was, jak i dla tych, którzy są straceni. On jest dla wszystkich.

Wasz Ukochany Jezus