Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich.


Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

wolna wolaMatka ZbawieniaPowtórne PrzyjściepokoraJezus Zbawicielemmodlitwa za niewierzącychwezwanie do modlitwyżycie wieczneNiepokalane Serce Maryi
2012-12-11 17:00

Moje drogie maleństwa, moje Serce się raduje, ponieważ Królowanie mojego Syna jest bardzo bliskie.

Z powodu wszystkich Jego cierpień, Jego odrzucenia przez niewdzięcznych ludzi i apostazji, która opanowuje ziemię, przyniesie On ludzkości wielką chwałę.

Przyjdzie w wielkim obłoku, a Jego Majestat owładnie każdą duszę, która padnie do Jego Stóp w zachwycie.

On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Dzieci, musicie się przygotować, ponieważ będziecie potrzebowali wielkiej siły do poddania się Jemu. Będziecie musieli okazać pokorę i prosić Go o odkupienie waszych dusz, abyście mogli zobaczyć Światło Prawdy.

Wielu z was zostanie porwanych przez Jego Wielkie Miłosierdzie. Jednak inni zignorują Jego Obecność i Wielki Dar, który On przyniesie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy odrzucają istnienia życia wiecznego, gdyż ci ludzie potrzebują waszej pomocy. Przyniesie to wiele radości, jeśli zdobędziecie się w swoich sercach na to, aby prosić mojego Syna o zbawienie tych dusz.

Wy, moje dzieci, wkrótce zobaczycie koniec swojego cierpienia, ponieważ mój Syn w Swoim Miłosierdziu, ma wielkie plany dla każdego człowieka, który dziś żyje na ziemi.

Bądźcie wdzięczni za dar życia, który został wam dany, gdy się urodziliście.

Bądźcie wdzięczni z powodu Daru Życia Wiecznego, jaki mój Syn wkrótce przedstawi światu. Ten dar jest dla każdego grzesznika. To, czy go przyjmiecie czy nie, będzie zależało od waszej wolnej woli.

Chodźcie do mnie, dzieci, gdyż zabiorę was do schronienia w moim Niepokalanym Sercu i przygotuję was, abym mogła zabrać was do mojego Syna w gotowości na Jego Powtórne Przyjście.

Wasza kochana Matka

Matka Zbawienia