Kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to niczego nie musicie się bać.


Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

wojnyBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiafaryzeuszeRóżaniecfałszywy prorokantychrystUkrzyżowaniewalka z tą Misjąwojna na Bliskim WschodzieKoronka do Miłosierdzia Bożegotaktyka antychrystaprześladowania prorokówKościół - ciało ChrystusaEucharystiafałszywi prorocyprześladowanie tej MisjiEuropawezwanie do modlitwydo wierzącychzdrada Jezusaostatni prorokodrzucenie przez duchownychtabernakulumJudaszUnia Europejska Bestiaantychryst fałszywy przyjaciel Izraela
2012-12-07 18:45

Moja szczerze umiłowana córko, skoro zbliża się czas fałszywego proroka, gdy ma się dać poznać, on i jego kohorty przygotowują się, aby odrzucić te orędzia.

Wielu fałszywych proroków przeniknie do Moich wyznawców w każdym zakątku. Spowoduje to nie tylko zamieszanie, ale odciągną oni wiele dzieci Bożych ode Mnie.

Gdy nadal będziecie odrzucani przez odłamy w obrębie Mojego Kościoła, oni będą Mi się przeciwstawiać, oświadczając, że to ci drudzy, samozwańczy prorocy przynoszą Prawdę ludzkości.

Jeden z Moich wyświęconych sług zdradził Mnie tak samo jak Judasz przed nim. Będzie on jak cierń w waszym boku.

Gdy w tych ostatnich dniach Mojego Kościoła rozpoczyna się jego Ukrzyżowanie, wszystko, co się wydarzyło w czasie Mojej Męki, teraz na ziemi się powtórzy.

Najpierw Moje Święte Słowo zostanie odrzucone.

Następnie Mój ostatni prorok zostanie zdradzony w Obecności Mojej Świętej Eucharystii. Ty, Moja córko, zostaniesz ogłoszona oszustką przez jednego z fałszywych proroków, który zrobi to w Kościele katolickim przed Moim Tabernakulum.

Ich bluźniercze słowa będą popierane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.

W tym czasie pojawi się wielu fałszywych proroków, aby ich głos zagłuszył Mój. Wtedy jeden z nich będzie próbował cię zniszczyć.

Ręka Mojego Ojca uderzy tych, którzy będą szkodzili Jego prorokom wysłanym, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Niestety, wiele biednych dusz zostanie wprowadzonych w błąd. Problem nie leży w tym, że cię odrzucą, Moja córko, lecz w tym, że będą uniemożliwiać ocalenie dusz.

Wzywam tych z was, którzy Mnie kochają, aby uważnie słuchali słów fałszywych proroków. Uważajcie, gdy kapłani nie będą mieć do nich zastrzeżeń, gdy będą ich mocno popierać i pozwolą im głosić kłamstwa z ambon w domu Mojego Ojca.

Wydarzenia te będą powszechne i utorują drogę fałszywemu prorokowi, który wkrótce przyjdzie, aby zażądać tronu dla siebie, jak to zostało przepowiedziane.

Obrzydliwość, która zostanie narzucona Kościołowi katolickiemu, zostanie następnie spotęgowana przez działania antychrysta.

Ten człowiek, kierowany przez szatana, będzie postrzegany jako ten, który ma stać się przyjacielem Izraela. Pojawi się więc, aby bronić go przy wsparciu Babilonu, którym jest Unia Europejska.

Wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, wywołane z premedytacją, rozprzestrzenią się na Europę.

Antychryst będzie szerzył ateizm pod przykrywką Nowej Światowej Religii, którą będzie kierował fałszywy prorok.

Moja córko, tajemnice, które wyjawiłem tobie, jak rozpoznać fałszywego proroka i inne sprawy nie mogą jeszcze zostać ujawnione. Jednak to winniście wiedzieć.

Fałszywy Prorok, który będzie wyznawał, że jest człowiekiem Bożym, już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim.

On i antychryst już zgodnie pracują, aby doprowadzić do spustoszenia świata, które nastąpi po wypełnieniu Kościoła katolickiego obrzydliwością.

Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie się zapytać, w czym człowiekowi Bożemu może przeszkadzać odmawianie modlitw, odmawianie Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia lub odmawianie Świętego Różańca? Odpowiedź jest taka, że nie wolno wam ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitwy, choćby był ubrany w szaty wyświęconego sługi.

Są to niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy zawsze będą odrzucani. W ten sposób będziecie wiedzieli, kim oni są.

Tak, jak Ja zostałem odrzucony, udręczony, ubiczowany i zlekceważony przez kapłanów Mojego dnia, tak też będą cierpieć Moi prorocy.

Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które przynoszą ludzkości jako dar z Niebios. Jeśli nie przyniosą wam modlitw, wówczas nie zostali wysłani przeze Mnie.

Jeśli są witani z otwartymi ramionami przez księży, biskupów i innych wyświęconych sług, publicznie w ich Kościołach, to nie zostali oni wysłani przez Mnie.

Znacie Mnie. Znacie Moich proroków. Będą znosić te same cierpienia, które Ja znosiłem. Zostaną odrzuceni przez Moich wyznawców i innych w Moim Kościele, którzy będą twierdzić, że mówią w Moim Imieniu.

Ich los nie będzie łatwy. Rozpoznacie, że to Ja po tym, że będą oni musieli znosić publicznie odrzucenie i szkalowanie.

Idźcie teraz i nie pozwólcie by wasze serca zostały oszukane przez kłamców.

Wasz Jezus