Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.


Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta

wolna wolaBoża Karagrzeszne prawomasoneriamediakomunizmjeden światowy rząd (NWO)RosjaChinyKsięga Prawdymodlitwy Krucjatykontrola nad ludzmiwezwanie do modlitwywierność prawdziecenzuradyktaturakraje zachodniemodlitwa za ojczyznęniewola narodów
2012-11-30 15:55

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy narodom kończy się wolność, która pozwala im mówić bez kajdan, proroctwa będą się zaraz wypełniać.

W Moim orędziu do ciebie z dnia 1 stycznia 2011 powiedziałem, że zostanie ludziom odebrany swobodny głos w mediach i ukryty przed ludzkością.

Gdy wolny głos mediów zostanie uciszony, to wiedzcie, że żyjecie w dyktaturze.

Wiele zmian zostało narzuconych narodom poprzez kontrolę nad mediami. Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta. Wtedy naród po narodzie będzie karmiony kłamstwami dyktowanymi przez pogan.

Księga Prawdy jest teraz przekazywana światu, aby ludzkość mogła odczuć miłość Boga i być poprowadzona ku Prawdzie, aby odnaleźć wolność.

Wolność dokonywania własnego wyboru jest już zabierana przez elitarną grupę. Jesteście jak baranki prowadzone na rzeź, a wielu z was zostanie zwiedzionych i staną się ślepi na Prawdę.

Wolność jest Darem dla każdego człowieka danym przez Boga, który szanuje wolną wolę Swoich dzieci.

Poprzez waszą wolną wolę możecie dokonać wielu wyborów. Niektóre z tych wyborów nie podobają się Mojemu Ojcu, a jednak nigdy nie ingeruje w wolną wolę, ponieważ nie może On jej zabrać i nigdy jej wam nie zabierze.

Niewolnicy szatana zawsze będą atakować waszą wolną wolę. Robią to kusząc narody do zabierania wolności tym, nad którymi mają władzę. Robią to z wielu powodów.

Jednym z powodów jest to, aby uczynić z was niewolników dla własnych egoistycznych korzyści. Drugi to kontrola wzrostu populacji. Trzecim powodem jest wymazanie wszelkich śladów Boga.

Od Mojej Śmierci na Krzyżu taki plan był realizowany w wielu krajach. Jednak zachodni świat najlepiej zdołał uchronić się od dyktatury. Teraz to wszystko się zmieni.

Każdy naród zostanie przejęty przez inny. Będą oni walczyć między sobą o władzę. Wiele narodów rozpocznie wprowadzanie takich praw jak w komunizmie.

Następnie przyjdzie czas, gdy Czerwony Smok i Niedźwiedź zapanują nad wszystkim, ale wiele osób nie będzie zdawać sobie z tego sprawy, ponieważ większa część tej dyktatury będzie ukrywana przed społeczeństwem.

Pamiętajcie o tym: Kiedy próby wymazania Imienia Boga nasilą się, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wówczas uderzy Ręka Mojego Ojca.

Jedna trzecia świata zostanie zgładzona, a boska interwencja będzie trwała aż do ostatniego dnia.

Aby osłabić złe prawa, które zostaną wprowadzone do waszych krajów, a Prawda będzie zakryta przed wami, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) aby ochronić narody od zła.

Modlitwa Krucjaty (87) Chroń nasz Naród od zła

O, Ojcze, w Imię Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.

Uratuj nas od dyktatury.

Chroń nasz naród przed pogaństwem.

Ocal nasze dzieci przed krzywdą.

Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.

Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.

Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.

Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.

Najdroższy Panie, spójrz na nas z Litością, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.

Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas swoją Najdroższą Krwią.

Ratuj nas od sideł złego ducha.

Drogi Boże, błagamy Cię, wkrocz w tym momencie i powstrzymaj zło od pochłonięcia świata. Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż szybkość z jaką są w tym czasie wprowadzane grzeszne prawa w każdym narodzie na ziemi, łamie Serce Mojego Ojca.

Nie traćcie nadziei. Módlcie się i ufajcie Mi, aby zmniejszyć te zniszczenia.

Módlcie się, aby jak najwięcej dzieci Bożych miało cały czas otwarte oczy i pozostało wiernych Prawdzie Mojego Nauczania.

Wasz Jezus