Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Jakże się raduję z miłości i z czystości serc, które widzę wśród was.


Maryja Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie spowodowałby rozłamu

Armia Resztymiłość bliźniegopodziałypodział pomiędzy chrześcijanamiwezwanie do jednościnie oczerniajciemodlitwa za wizjonerów
2012-11-29 15:20

Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią wiele i w ramach ich misji i poza nią wywołano niezgodę.

Wielu ludzi ich odrzuca. A jeszcze więcej odrzuca tych wizjonerów i proroków, którzy sprawili, że ich misja jest znana w świecie.

Musicie się połączyć w jedno, jeśli naprawdę kochacie mojego Syna. Nie może być wśród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Gdy tak się dzieje, oznacza to, że to zły duch skusił do odrzucenia, nie tyle samego proroka, co Świętego Słowa mojego Syna.

W tym czasie nie wolno pozwalać sobie na podziały, aby nie tworzyć barier wśród tych, którzy wypełniają Nauczanie mojego Syna.

Gdzie są podziały jest i rozproszenie. Ono wstrzymuje przepływ modlitwy i opóźnia was w pomaganiu zbawiania dusz.

Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie spowodowałby rozłamu. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w Oczach mojego Ojca.

Gdy to robicie obrażacie mojego Syna, który zawsze powtarza, że trzeba kochać się wzajemnie, jak brat i siostra.

Gdy wykorzystujecie Imię mojego Syna, aby zepsuć opinię innych, musicie błagać mojego Syna, aby wam przebaczył.

Dzieci, to jest czas, aby być silnym i czcić mojego Syna, pamiętając wszystko, czego was nauczył.

Wiele przepowiedzianych wydarzeń teraz uwidoczni się na świecie.

Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć mojemu Synowi.

Wkrótce chrześcijanie zostaną zmuszeni do podziałów. Dlatego zjednoczeni, staniecie się silną Armią godną głoszenia Słowa Bożego.

Podzieleni zostaniecie wessani do próżni, gdzie pogańskie prawa zostaną narzucone waszemu Kościołowi.

Gdy tworzycie podziały, nie możecie być jednością.

Tylko ci o silnej wierze, zjednoczeni w Sercu mojego Syna, będą posuwać się naprzód w Armii mojego Syna.

Wasza kochana Matka

Matka Zbawienia