Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich.


Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych

Powtórne PrzyjścieNowy Rajdo niewierzącychakceptacja dla grzechumodlitwy KrucjatyŁaska UwolnieniaJezus Królemmodlitwa o ocalenieostatnie dni szatanawezwanie do modlitwyodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia OstatniegoKorona Cierniowaostatnia szansa na Miłosierdzieaktywnie brońcie prawdy
2012-11-25 17:25

Moja szczerze umiłowana córko, Jestem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości i wkrótce podejmę w końcu Moją Koronę i panowanie nad ziemią.

Jednak Korona Cierniowa nadal pozostaje na Mojej Najświętszej Głowie, aż do nadejścia wielkiego dnia, gdy w końcu zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.

Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale noszę Koronę Cierniową tak okrutnie nałożoną przez ręce niewdzięcznego człowieka.

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych. Jeszcze nie dziś. Nie, zamiast tego nadal będą Mnie ranili przez okrutnie odrzucenie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, gdy Mnie ukrzyżowali.

Czekam i czekam na ludzkość, aby podniosła wzrok i otworzyła oczy na Prawdę.

Jednak tak niewielu chrześcijan żyje w zgodzie z Moim Nauczaniem. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, gdy świat przyjmuje grzech, jakby był czymś dobrym.

Moja Korona jest gotowa i przybędę w Chwale. Wszyscy ludzie zobaczą Mnie jak przychodzę z Nieba.

Wydarzenie to będzie trwało wiele godzin i ludzie silnej wiary będą cieszyć się i wydawać okrzyki radości.

Tak wielu będzie się wstydziło i bało, gdy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, gdy poproszą Mnie o wybaczenie im, udzielę go im, aż do ostatniej chwili.

Strzeżcie się tych, którzy będą podawali się za Mnie. To bardzo ważne, gdyż przyjdę tylko w tym jednym dniu.

I nie będę chodził po ziemi jak człowiek, gdyż na to nie zezwolił Mój Ojciec. Niech żaden taki człowiek was nie zwiedzie.

Moje panowanie jest bliskie i niech wszyscy, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie można tego powstrzymać.

Szatan i jego zwolennicy nie mają nade Mną władzy. Jedyna moc, która się liczy, to moc Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.

Przygotujcie się do Mojego Nowego Królestwa i się radujcie. Wyczekujcie tego dnia, gdyż będzie to dzień, gdy na zawsze skończą się wszystkie ludzkie cierpienia.

Tylko ci, którzy postępują zgodnie z Moim Nauczaniem doświadczą Mojego Nowego Raju.

Moi uczniowie muszą tworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.

Proszę, módlcie się Modlitwą Litanii o Łaskę Ochrony dla tych, którzy nie mają siły, by sami mogli sobie pomóc.

Wasz Jezus