Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.

arogancjaNowy RajOstrzeżeniewalka z tą MisjąPieczęć Boga ŻywegoBibliado niewierzących w te OrędziaKsięga Prawdymodlitwa za wrogów tej misjiprzejście do Nowego RajuBóg i Jego dzieci
2012-11-22 19:00

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dziś na ziemię, w nadziei, że poruszy serca Moich dzieci.

Ci, którzy Mnie nie znają i wielu tych, którzy boją się zbliżyć do Mnie, powinniście wiedzieć, że pragnę zabrać was do Królestwa Mojego Syna.

Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia.

Nie wolno wam odrzucić tego Daru, gdyż został dany ludzkości, aby ponownie mogła się zjednoczyć i cieszyć się Rajem, który stworzyłem dla nich na początku.

To jest czas na dzień Pana i na was, Moje dzieci, abyście się przygotowywali do tego wielkiego dnia.

Wkrótce ma przyjść czas na Moją Bożą Interwencję, dzięki której będziecie mogli być zbawieni i wejść przez bramy Królestwa Mojego Syna.


Kiedy proroctwa przepowiedziane w Mojej Świętej Księdze rozpoczną się realizować, w końcu zaakceptujecie Prawdę.

Prawda, którą obiecałem ludzkości na te czasy, jest wam teraz przekazywana.

Możecie zapytać, dlaczego jeszcze raz chcę przekazać Moim dzieciom Prawdę Mojego Świętego Słowa?

To dlatego, że tak niewielu wierzy w Moje istnienie w dzisiejszym świecie. Oni już nie zważają na Moje Dziesięć Przykazań.

Zarozumiałość zastąpiła pokorę wśród Moich dzieci, włącznie z wieloma wyświęconymi sługami, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu lekceważy Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej, nigdy nie byli nauczani o sensie swojego istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może być teraz odkupionych z powodu Mojej Miłości, dlatego przez mojego umiłowanego Syna daję wam wskazówki, czego od was oczekuję.

Obejmijcie Prawdę. Przypominajcie waszym bliskim o Mojej Wielkiej Miłości do Moich dzieci.

Jak każdy dobry Ojciec będę was ostrzegał, Moje dzieci, przed niebezpieczeństwami, które napotkają.

Nigdy nie pozwolę im wpaść na oślep w sieć oszustwa, która spadła na ludzkość jak sieć rybacka na niczego nie podejrzewającą ławicę ryb.

Nie udzielę zezwolenia tym, którzy starają się nie dopuścić do słuchania Mojego Świętego Słowa, ani tym, którzy próbują doszukiwać się błędów w Słowie Mojego Syna. Ani też nie zaniedbam Swojego obowiązku ostrzegania Moich dzieci o karach przed którymi stoją, jeśli nadal będą Mnie obrażać poprzez swój sposób traktowania innych.

Ja jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie Moich dzieci i zrobię wszystko, aby uratować Moje dzieci przed skrzywdzeniem.

Szatan i oddani mu zwolennicy zastosują wszystkie strategie, wszelkie podstępy, aby was powstrzymać od słuchania Prawdy.

Składam wam uroczystą obietnicę. Szybko zostaniecie wzięci w Moje Ramiona i pod ochronę Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Bitwa o dusze się rozpoczęła, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste.

Abyście mogli cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Dłoń, gdy wyciągam ją do was. Nie bójcie się, ponieważ osłonię Swoją Pieczęcią wszystkich tych, którzy oddają hołd Mnie, swojemu wiecznemu Ojcu i Mojemu Drogiemu Synowi.

Słuchajcie Mojego Wołania. Bądźcie silni. Zamknijcie uszy na podszepty bestii, gdyż ona wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucić tego Raju, gdyż jest on waszym dziedzictwem. Jak wielu z was odrzuci dziedzictwo wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełniajcie błędu odwracając się do tego Daru.

Każdy, kto stara się was powstrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewniam, że Mój wielki plan zapowiadania Powtórnego Przyjścia Mojego Syna nie opóźni się.

Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna, a niczego więcej nie będziecie pragnęli. Kocham was. Płaczę z powodu wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że to jest rzeczywiście wołanie z Nieba, obiecane, aby przygotować was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy