Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego niezwykłej rodziny i każdy z nich jest kochany przez Niego z nieprzemijającą żarliwością.


Szereg wydarzeń dotyczących Kościołów, które oddają Mi cześć na świecie zaczną się wyłaniać

ostrzeżenie przed piekłemschizmafałszywa doktrynado duchowieństwafałszywy prorokBenedykt XVIupadek Kościołabałwochwalstwojedna światowa religiado kapłanówzmiany w obrządkachunieważnienie ślubówdo innych kościołówKorona Cierniowa
2012-11-14 20:30

Moja droga, mistyczna oblubienico, Moja szczerze umiłowana córko, twoje próby dały ci nowe siły i żarliwość potrzebną do dotknięcia serc wielu.

Jest to jeden ze sposobów, którym będę dotykał dusze tych, którzy potrzebują Moich łask. Zrobię to przez twoją pracę dla Mnie, aby nawrócenie mogło się szybko rozprzestrzeniać.

W tym czasie szereg wydarzeń dotyczących Kościołów, które oddają Mi cześć na świecie zaczną się wyłaniać.

Rozłam w Moim Kościele katolickim wkrótce stanie się powszechnie wiadomy.

Stanie się to przy dużym poklasku dla tych, którzy rozdzielili Prawdę Mojego Nauczania od Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca.

Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku zostały podjęte jakiś czas temu, ale wkrótce przez światowe media ogłoszą oni schizmę.

Wielu gromko i donośnie rozgłasza kłamstwa, nie tylko przeciwko prawom ustanowionym przez Moje Nauczanie. To czego tak naprawdę chcą, to stworzenie nowego boga. Nowy figurant Mojego Kościoła będzie promowany jak polityczni przywódcy w wyborach wysokiego szczebla.

Oni sprawią, że będziecie skłonni uwierzyć, iż te dawno wypowiedziane Słowa są oszukańcze. Następnie powiedzą wam, abyście im nie wierzyli. Zmienią obyczaje według których ludzie żyli zgodnie z Moim Nauczaniem, a także sposób oddawania Mi czci.

Będą teraz naciskać, aby odstawić Moje Prawa na bok i będą czcić prawa swojego własnego wymysłu.

Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić swój udział w budowie nowej świątyni - nowej świątyni oddanej rządom fałszywego proroka.

Wtedy przestaną już być Moimi sługami, ponieważ swoją wierność i cześć przerzucą na fałszywego proroka.

Wtedy będą czcić fałszywego boga według zupełnie nowej koncepcji, która pozwoli, aby niektóre prawa Boga zostały zniesione i zastąpione nieprzyzwoitymi w Moich Oczach.

To jest Moje ostrzeżenie dla tych księży spośród was, którzy odrywają się od Kościoła katolickiego.

Gdy przestaniecie Mi w pełni ufać, odwrócicie się, aby wierzyć w kłamstwa. Jeśli zaufacie kłamliwym władcom, wpadniecie w straszny grzech. Będziecie oddawać cześć bestii, która będzie kalać Mój Kościół poprzez wbijanie korony cierniowej na Głowę Mojego Kościoła, Mojego prawdziwego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta.

Będziecie strasznie cierpieć, kiedy będziecie służyć bestii, gdyż będziecie pozbawiali Boga Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych korzeni. Nie dopuśćcie, aby Mój Kościół został zhańbiony przez grzechy planowane przez ludzi, którzy chcą zniszczyć chrześcijaństwo i inne religie, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy łamiecie wasze Święte Święcenia, odcinacie swoje serca ode Mnie, podczas, gdy ci oszuści będą kraść wasze dusze.

Największym grzechem jaki popełnicie będzie oddanie czci fałszywemu bogu. Ubrany w klejnoty, będzie uroczy, subtelny i z pozoru dobrze rozumiejący nauczanie Księgi Mojego Ojca. Ulegniecie jego urokowi. Tak przekręci on Moje Nauczanie, że stanie się ono herezją.

Ta religia, tak odmienna od Prawdy Bożej jest bezwartościowa. Jednak będzie ona miała zewnętrzny wdzięk, miłość i cudowność i będzie przybrana w nowe złoto i drogie kamienie i to wszystko będzie ją kreowało na nową, jedną dla całego świata religię na wszystkie ołtarze.

Do was, gorliwi kapłani mówię to. Będę wam błogosławił Łaskami zrozumienia Prawdy w każdym momencie.

Te bożki przedstawiane wam jako Prawda są z gliny. Są one wykonane z drewnianych przedmiotów. Są niczym. One nie mają żadnego znaczenia. Nie dają żadnych Łask. Bóg, Jedyny prawdziwy Bóg, po prostu nie będzie obecny w ich kościołach. Tylko Bóg Żywy może być obecny w Moich Kościołach. Kiedy Bóg Ojciec zobaczy tę ostateczną zniewagę, wygna tych, którzy przywracają do życia te pogańskie obrzędy. Wtedy zażąda On wyjaśnień od tych, którzy dokonują rozłamu w Jego Świętym Kościele na ziemi - tych właśnie sług, którzy tak lekceważąco odrzucili Słowo Boże, tak bezceremonialnie.

Gdy staną przede Mną podczas Ostrzeżenia, zobaczą, jak bardzo zranili Mojego Ojca. Żadna osoba ani wyświęcony sługa nie ma władzy, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko jeden Bóg. Oni wprowadzają boga uczynionego przez człowieka. Choć on nie istnieje, to jednak będą oni kraść Mi Moje owce. Otrzymają wszelkie łaski i będzie im okazane wiele cierpliwości. Ale jeśli się nie nawrócą, zostaną zniszczeni.

Każdy z was zapłaci za każdą duszę, która przez niego została dla Mnie utracona.

Wasz Jezus