Każdego dnia szukam tych, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia.


Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

wolna wolaostrzeżenie przed piekłemArmagedonBoża Karagrzeszne prawomasoneriajeden światowy rząd (NWO)Księga Prawdyfałszywe miłosierdzieludobójstwoszczepieniaprorok Danielpogoń za przyjemnościami
2012-11-10 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo ta Prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje Święte Słowo, to dopiero wtedy, gdy proroctwa, które ci odsłaniam staną się rzeczywistością, pojmiesz powagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w swoich ustawach dającym ich rządom władzę egzekwowania prawa przeciwko ich niewinnym dzieciom.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od zakończenia świata, to miłość do tych wiernych sług spośród was.

Mój Ojciec powstrzymał Swoją Rękę z powodu Jego Miłości do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby On w końcu zakończył czasy, po to, by świat, który stworzył On z miłości i zgodnie z Jego Boską Wolą mógł dalej już istnieć w pokoju.

Zniszczy On teraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego dzieciach. On nie będzie już dłużej tolerował tego zła i teraz Jego Ręka opadnie z karą.

Jego Gniew przejawi się teraz na świecie, który będzie zaskoczony, co do wielkości kary, która spadnie na ziemię.

Ci z was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia na swoich rodakach i współobywatelach, niech pamiętają.

Będziecie w końcu obaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie wymazani zanim zacznie się Bitwa Armagedonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca, a On nie pozwoli dłużej zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie budzicie Jego gniew.

Czas na Mojego Ojca, aby pokazał wam, czyja Władza się utrzyma na zawsze, zostanie wam to teraz udowodnione. Wasze teorie na temat waszego stworzenia, które są błędne, w końcu zostaną wam ukazane takimi jakimi one są. Prawda, która została wam obiecana w Księdze Prawdy, przepowiedziana przez proroka Daniela w końcu zostanie ujawniona

Tak wielu ludzi jest nieświadomych Prawdy Bożej. Wiele dusz z dobrymi intencjami nie szuka w swoim życiu niczego poza ekscytacją. Wielu traci czas, który im został przyznany na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy o Istnieniu Boga.

Prawda jest teraz przedstawiana. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec powiadomi ostatecznie świat o Prawdzie. Ci, którzy ignorują Prawdę zamykają sobie dostęp do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Zamiast żyć wieczne chwalebnym życiem, pełnym wspaniałości, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, żeby gnić w głębinach piekła.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, aby posłuchały tego ostrzeżenia.

Może to być trudne. Wielu, którzy mówią: "to nie pochodzi od Boga, gdyż On jest Miłosierny", niech uważają.

Nadszedł czas, aby oddzielić ziarna od plew. Ten dzień jest bardzo blisko. Cokolwiek człowiek wybierze, będzie to już wybór ostateczny.

Wolna wola zawsze będzie szanowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus