Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.


Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście

moc modlitwyBoża KaraPowtórne Przyjścieantychrystmodlitwy Krucjatyburze
2012-11-05 18:50

Moja szczerze umiłowana córko, świat musi się teraz przygotować do wielkich zmian, na które pozwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.

Moi kochani wyznawcy wykonali wielką pracę, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.

Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność Mnie, waszemu Jezusowi, sprawiła, że przyprowadziliście do Mnie dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie mogłyby zostać wrzucone do Piekła.

Tak potężne są wasze modlitwy, że w odpowiednim czasie, kiedy już miliony akceptują Moje orędzia miłości i nadziei, to miliardy dusz będą ratowane.

Moja praca dokonywana przez was, Moi uczniowie, ratuje wiele tysięcy ludzi dziennie. Zatem nigdy nie pozwalajcie, aby wątpliwości, które oczywiście będą od czasu do czasu was nachodzić, powstrzymały was od modlitwy.

Teraz musicie słuchać.

Wiele się teraz wydarzy. Burze wzrosną na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście. Wkrótce się zaprezentuje.

Moja, córko, skup się na rozpowszechnianiu Mojego Słowa, mimo, że możesz napotykać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia przekazywania wszystkim Moich orędzi.

Wszystko zmieni nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje orędzia, lecz ilość osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Modlitwy osłabią siłę antychrysta.

Mój Ojciec ześle na ziemię kary, które zabiją tych przywódców i grupy, którzy odważą się krzywdzić Moje dzieci.

Moc Boga osłoni tych, którzy Go kochają.

Moc Boga będzie chronić tych, którzy się nawrócą.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie tak długo wylewał Swoje Łaski, aż Jego moc osłoni i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.

Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus