Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów

modlitwa o siłęprzygotowanie na prześladowaniaschizmamoc modlitwyrola cierpieniaBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwamodlitwa o pomocfałszywy prorokUkrzyżowaniewalka z tą MisjąEucharystiawierność wierzezmiany w obrzędach Mszy ŚwiętejSakrament Komuniizmiany w obrządkachmodlitwa dodatkowawezwanie do modlitwypodział ludzkości
2012-11-04 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nigdy nie myśli, że może pozostać silny w wierze bez konieczności walki o to, co prawe.

Istnieje wiele przeszkód, które powstrzymują waszą wiarę w Boga i tylko ci, którzy trwają na modlitwie mogą utrzymać ogień swojej miłości do Boga, płonący w duszach.

Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów. Jest to podobne do chodzenia kilometrami boso, doznając licznych skaleczeń i ostrego bólu, a na każdym kroku będziecie się potykać. To dlatego tak wiele dusz z dobrymi intencjami upada na drodze, gdyż wędrówka jest tak uciążliwa.

Kiedy będziecie szli za Mną, wędrówka zawsze będzie bolesna. Nigdy nie będzie to łatwe, dopóki nie powiecie: "Jezu, zabierz mój ból, ulecz mnie i weź mój krzyż".

Dopiero wtedy łatwiej będzie pokonywać Moją wędrówkę do Mojego chwalebnego królestwa.

Wszyscy, którzy kochają Boga, doświadczą teraz każdego etapu Ukrzyżowania - aż do ostatniego dnia.

Przygotowując się na Moje Powtórne Przyjście, chrześcijanie i wszyscy, którzy kochają Mojego Ojca, Boga Najwyższego, będą musieli znosić cierpienia Mojej Męki.

Zacznie się od zarzutów, że Bóg nie istnieje. Ja zostałem potępiony, jako Syn Boży. Tym razem zostanie odrzucony Bóg Najwyższy.

Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, gdy pogańskie prawa z dawnych czasów zostaną wprowadzone. Jednak wielu ludzi, którzy nie znają dróg Pana, nie będą zważali na takie niegodziwości, gdyż będą pochłonięci gonitwą za osobistymi przyjemnościami.

Następnie tym, którzy odważą się publicznie okazać przynależność do jedynego, Prawdziwego Boga, zostaną wymierzone kary. Nie będą oni tolerowani i będą musieli się ukrywać, aby czcić Mojego Ojca.

Codzienne Ofiary, Msze, tak jak to zostało przepowiedziane, ostatecznie zostaną wstrzymane, ponieważ fałszywy prorok ogłosi, że będzie sprawowana nowa forma Mszy, a stary format nie będzie już odpowiedni, tak powie.

Pozbędą się Mojej Obecności w Świętej Eucharystii i Pokarm Życia nie będzie już żywił dzieci Bożych. Wówczas Ręka Boga opadnie na pogan, którzy ośmielą się twierdzić, że mówią w Imię Boga. Ich posłuszeństwo wobec bestii wpłynie na wielu ludzi, a tych, którzy zostaną wprowadzeni w błąd, poprowadzą oni do więzienia ciemności.

Podziały będą narastały, aż w końcu wszystkie dzieci Boga, będą musiały dokonać wyboru. Albo pójdą za fałszywym złudzeniem, przedstawionym przez fałszywego proroka, który powie, że mówi w Imię Boga, albo pójdą za Prawdą.

Nigdy nie sądźcie, że będziecie na tyle silni, żeby przeciwstawić się naciskom tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ będzie wielki. Bez Mojej pomocy, będziecie kuszeni do odwrócenia się od Mojego Nauczania.

Obudźcie się, zanim te czasy nastąpią. Codziennie przyzywajcie Mojej pomocy.

Wasz Jezus