Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich.


Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone

zmiany klimatuArmagedonBoża Karamodlitwa za bliźnichpokój duszyPowtórne PrzyjścieNowy Rajmodlitwa o miłosierdzieUSA
2012-10-29 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, jak już powiedziałem fala zmian się rozpoczęła, gdy ręka Mojego Ojca teraz opadła zsyłając kary nie tylko na USA, ale na inne kraje.

Wszystkie te ekologiczne zawirowania będą dalej wszędzie występować, aż ludzkość nie zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły być uratowane od ognia piekielnego, dzięki hojności innych, poprzez ich modlitwy.

Znaki te mają ukazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie może, ani nie będzie takie samo, aż ziemia nie zostanie oczyszczona, aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście.

W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię nie jest ona godna przyjąć Mesjasza.

To są znaki końca czasów, Moi wyznawcy i musicie przygotować swoje dusze.

Wkrótce pozostanie niewielu, w tym ci ateiści, co mają serca z kamienia, którzy będą w stanie zignorować rękę Mojego Ojca.

Jednak Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone i osłabione dzięki waszym modlitwom.

Niemniej jednak, nadal będą one występowały, aż ludzkość nie zaakceptuje Prawdy.

Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia zbliża się, chociaż najpierw wiele musi się wydarzyć.

To będzie trudny okres dla wszystkich dzieci Bożych, w tym tych, którzy mają silną wiarę. Jednak wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność Mnie, ich Jezusowi, zachowa spokój, gdyż wiedzą oni, że przyszedłem, aby zabrać ich do Mojego Nowego Raju.

Szczęście tego Nowego Królestwa musi być upragnione i wytęsknione, bo jest to wielki Dar.

Bądźcie silni i zaufajcie Mi. Musicie zrozumieć, że Mój Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszne czyny. On obiecał zatrzymać ich działania i zostaną oni zmieceni.

Te znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby ludzkość nie miała wątpliwości czyja władza decyduje o wszystkim.

Tylko Bóg dowodzi taką mocą. Każda inna moc będzie krótkotrwała. Moc Boga jest wszechmocna i żaden człowiek nigdy nie pokona Stwórcy i Sprawcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Wasz Jezus