kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią Mnie aż do kości w przejmującym bólu

pychaNowy RajUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędziamodlitwa za wrogów tej misjiwezwanie do modlitwyogród GetsemaniPoncjusz Piłat
2012-10-26 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi ma się stać rzeczywistością.

Od tak dawna obiecane przez Mojego umiłowanego Ojca Przedwiecznego, Nowe Królestwo, Nowy Raj jest największym darem.

Tajemnica zrozumienia Mojego Nowego Królestwa zawarta jest w misterium Mojego cierpienia w Ogrodzie Getsemani. Kiedy upadłem wyczerpany przed Moim Ojcem, płacząc z żalu z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonąć w ogniu piekła, pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Moje upokorzenie z ręki Poncjusza Piłata nie było dla Mnie bolesne z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, iż te dusze będą dla Mnie utracone. Tak więc płakałem łzami smutku, kiedy oglądałem je oszukane przez szatana, siłę zła, której nie mogli zobaczyć, ale która opanowała każde włókno ich istoty.

Kiedy widzisz Mnie, Moja córko zmartwionego, to mam do tego powód. Płaczę także z powodu tych dusz, które pogardzają tymi orędziami. One nie są w pełnej jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, arogancji, braku wiedzy i pokory obrażają Moje słowo.

Następnie będą próbowali powstrzymać od przyjęcia Mojego Świętego Słowa serca tych, do których pragnę dotrzeć.

Płaczę nad nimi, bo nie znają oni poważnych konsekwencji swoich działań, gdy zdradzają Moje Prawdziwe Słowo, przekazywane każdemu dziecku Bożemu w tym czasie.

Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie u traconych.

Tak jak cierpiałem straszne męki stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak samo cierpię i dzisiaj. Ból, który znoszę z waszego powodu, Moja córko, dziś jest ten sam, jak wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią Mnie aż do kości w przejmującym bólu.

Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, gdy jeszcze raz próbuję uratować ludzkość przed zagładą.

Módlcie się, aby Mój Ojciec w Swoim miłosierdziu był wyrozumiały dla tych dusz, które starają się pod wpływem oszusta, uczynić Słowo Boże bezsilnym.

Moje dzieci, strzeżcie się tych, którzy zaciekle sprzeciwiają Mojemu Słowu w tych orędziach. Musicie modlić się za ich dusze.

Wasz Jezus