Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów.


Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty

modlitwy KrucjatyGrupy Modlitewne
2012-10-25 21:50

Moja szczerze umiłowana córko, trzeba zachęcać wszystkich Moich wyznawców, aby dalej zakładali wszędzie grupy modlitewne.

Nadszedł czas, abym wołał i zbierał was wszystkich, tworząc Moją armię, aby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dziś.

9 listopada 2012 r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania ciebie, Moja córko, pragnę, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty.

Modlitwa Krucjaty (82) O zwycięstwo Kościoła Reszty

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.

Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.

Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.

Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.

Kochamy Cię, Najdroższy Jezu, nasz Ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.

Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.

Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierzcie się, wzrastajcie i rozpowszechniajcie Moje Święte Słowo do każdego narodu. Proszę, abyście zawsze skupiali się na Mnie i pracowali ze Mną na drodze do ostatecznego zwycięstwa zbawienia.

Wasz Jezus