Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Maryja Panna: Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać

o tej Misjipokój duszyNowy RajSakramentynawrócenienadzieja
2012-10-25 07:30

Moje dziecko, te Święte Orędzia dla całego świata, przyciągają coraz więcej ludzi, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych orędzi. Muszą wiedzieć, że są one Darem dla ludzkości, aby ją doprowadzić do nawrócenia.

Są one przekazywane światu, aby zaszczepić w duszach zwyczaj modlitwy i aby uczestniczyły one w Świętych Sakramentach.


Te orędzia są przede wszystkim po to, aby zapewnić duszom rodzaj wyciszenia i pokoju, aby więcej dzieci Bożych stało się godnych wejścia do Nowego Raju.

Ponieważ owoce tych orędzi będą widoczne w postaci wiary dzieci Bożych.

Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać z powodu tych i innych świętych orędzi przekazywanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zrobi wszystko, aby zapewnić osiągnięcie zbawienia wszystkim duszom.

Mój Syn jest dobrze przygotowany i wszystkie Jego plany, które mają być zrealizowane dzięki tym orędziom wypełnią się.


Dlatego nigdy nie wolno wam odczuwać rozpaczy.

Najważniejsza jest nadzieja.

Ufajcie mojemu Synowi, gdyż całkowite oddanie się Jemu będzie oznaczało, że może On kończyć Swoje plany ratowania każdego grzesznika, poprzez wasze przywiązanie do Niego.

Dzieci, musicie obiecać, że przyjmiecie Jego polecenia, a Jego miłość otoczy was, abyście stały się silne.

Wasza Matka

Matka Zbawienia