Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę.


Nigdy nie wolno odrzucać prywatnych objawień bez wymaganych umiejętności ani też bez pokory

przygotowanie na prześladowaniado duchowieństwamodlitwa o rozeznanieJezus Zbawicielemwalka z tą Misjądo wrogów tej Misji
2012-10-24 21:11

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zatkajcie uszy na próby, które będą teraz dokonywane, zwłaszcza przez tych, którzy twierdzą, że są teologami katolickimi, aby odrzucić Moje Przenajświętsze orędzia.

Jak już mówiłem, największe ataki będą od tych w Kościele katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Apokalipsy ani zawartych w niej tajemnic.

Nie mogą tego znać, gdyż Ja, Baranek Boży, jeszcze nie objawiłem im wszystkiego.

Jak wielki sprawiają Mi zawód. Jak bardzo Mnie ranią. Z każdym okrutnym przeciwstawieniem się Moim orędziom wbijają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Z każdym poleceniem jakie daję dla dobra wszystkich dusz, a które zaciekle odrzucają, krzyżują Mnie ponownie.

Jednak nie ma znaczenia w jaki sposób Mnie krzywdzą, gdyż umarłbym tysiąc razy, gdyby tylko mogło to uratować jeszcze jedną duszę.

Mogą odrzucać Moje orędzia; wyśmiewać cię, Moja córko i odrzucać Mnie, lecz nie powstrzymają Woli Mojego Ojca, aby w końcu została wypełniona.

Te biedne dusze czasem wierzą, że zachowują się odpowiedzialnie, gdy mówią ludziom, żeby nie przyjmowali Moich orędzi.

Uniemożliwiają przekazywania Słowa Bożego dzieciom Bożym. Gdy będą tak nadal czynić, zostaną uciszeni Ręką Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Moim dążeniu do ratowania dusz.

Wy, wyświęceni słudzy, którzy uparcie nie dopuszczacie, by słuchano Mojego Słowa, pamiętajcie o tym.

Wasze słowa i wasze bluźniercze oskarżenia pozbawią was łask udzielanych wam w waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie Mnie przez modlitwę, aby otrzymać odpowiedź, której potrzebujecie, nie będę w stanie wam pomóc.

Nigdy nie wolno odrzucać prywatnych objawień bez wymaganych umiejętności ani też bez pokory. Nawet gdy je posiadacie nigdy nie wolno wam wydawać takich osądów. Zamilczcie.

W każdej chwili módlcie się o dar rozeznania. W przeciwnym wypadku będziecie winni najgorszej zbrodni w Oczach Mojego Ojca - zbrodni powstrzymania Go przed zbawieniem dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus