Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie

Jezu ufam Tobiepokój duszymiłość bliźniegorodzinawezwanie do modlitwy
2012-10-21 17:50

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. To jest niezrozumiałe.

Nigdy nie wolno im myśleć, że trzeba wszystko rzucić i zlekceważyć swoje codzienne życie, zaniedbywać pracę, rodzinę czy bliskich, aby ratować dusze.

Ja, wasz Jezus zawsze będę troszczył się o Moich. Nie musicie się Mnie obawiać. Proszę tylko o modlitwę, aby ratować dusze.

Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie.

Oczekuję natomiast, od was czasu na modlitwie i ofiary, tak jak już wam to polecałem w tych Orędziach. Prowadźcie swoje codzienne życie tak jak przedtem, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób w jaki patrzycie na życie.

Nigdy nie będziecie mieć tych samych uczuć w stosunku do ziemskich dóbr jakie mieliście w przeszłości. Chociaż będą one nadal częścią waszego życia, lecz nie będą już panem waszego życia.

Musicie pamiętać, że nie można dwom panom służyć, bo jest jeden, a jest nim Bóg.

Nie oczekuję, Moi uczniowie, że wyrzekniecie się wszystkiego, by iść za Mną. Nie oczekuję, Moi uczniowie, że odwrócicie się od swoich codziennych obowiązków, aby iść za Moimi Orędziami. Nie, Ja tylko proszę was o waszą miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżyjcie swoje życie według Mojego Nauczania. Czcijcie Sakramenty. Okazujcie miłość wzajemną i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą w stanie sobie pomóc.

Idźcie w pokoju pamiętając, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość do ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia, jakie zadaje ona na tym świecie.

Zachowujcie pokój. Błogosławię was.

Wasz Jezus