Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Maryja Panna: Gdy przyjmujecie Ciało mojego Syna, otrzymujecie łaski

Ja JestemEucharystiaczyściecMsza ŚwiętaHostia
2012-10-19 09:06

(Odebrane podczas ukazania się Najświętszej Maryi Panny, które trwało 20 minut, a podczas którego obraz Świętej Eucharystii pojawił się na jej czole)

Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na moim czole to symbol, mający udowodnić wszystkim dzieciom Bożym rzeczywistą obecność mojego Syna w Świętej Eucharystii.

Mój Syn jest obecny na świecie i stoi przy każdym dziecku Bożym, każdego dnia w nadziei, że odczują Jego Obecność.

Dzieci, tylko przez przyjmowanie prawdziwego Ciała mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zostaniecie pobłogosławieni szczególnymi łaskami.

Kiedy mój Syn umarł za wasze grzechy, aby każde dziecko Boże mogło uniknąć śmierci, pozostawił ważne dziedzictwo.

Obecność Chrystusa w Eucharystii jest prawdziwa, a spożywana, daje szczególną ochronę. Przybliża was do zjednoczenia się z Nim.

On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nigdy nie może być podważany czy odrzucany.

Wśród Łask udzielanych tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew jest łaska ocalenia od Czyśćca, jeśli przyjmują Je codziennie.

Mój Syn weźmie was w chwili śmierci, w Swoje Ramiona z dala od płomieni Czyśćca.

Msza Święta, która ofiaruje Prawdziwe Ciało mojego Syna ku czci mojego Ojca, niesie ze sobą także ogromne dobrodziejstwa.

Otrzymacie uwolnienie od oczyszczenia w ogniu Czyśćca, gdy częściej będziecie uczestniczyli w codziennych Mszach i częściej przyjmowali Ciało i Krew mojego Syna w Eucharystii.

Ci, którzy odrzucają istnienie mojego Syna w Świętej Eucharystii, odmawiają sobie wielkiego Daru. Nie będziecie potępieni za odrzucenie Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie tych łask, którymi pragnie On obdarzyć wszystkie dzieci Boże.

Komunia Święta, którą przyjmujecie musi być konsekrowana prawidłowo. Kiedy przyjmiecie Jego Ciało, On napełni was głęboką i pokorną miłością, która wzmocni waszą wiarę i przyniesie wam Życie Wieczne.

Najświętsza Eucharystia jest Darem, który daje wam Życie Wieczne. Nigdy tego nie zapominajcie.

Mój Syn bardzo cierpiał, aby dać światu ten wielki Dar, paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie podważajcie Jego hojności. Nie lekceważcie Potęgi Świętej Hostii.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (81) o Dar Komunii Świętej

O, Przenajświętsza Hostio, nasyć moje ciało pożywieniem, którego ono potrzebuje.

Wypełnij moją duszę Bożą Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami, abym wypełniał Świętą Wolę Boga.

Napełnij mnie pokojem i ciszą, które pochodzą z Twojej Świętej Obecności.

Nigdy nie pozwól mi wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Cię w Ciele i Duszy, i aby przez Przenajświętszą Eucharystię udzielone łaski pomogły mi głosić chwałę Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy otrzymuję ten wielki Dar Przenajświętszej Eucharystii.

Udziel mi łask i osłony, jakie on przynosi wszystkim dzieciom Bożym i uwolnij mnie od płomieni Czyśćca. Amen.

Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy chrześcijanie przyjęli i zrozumieli Moc Świętej Eucharystii. To jest niezbędna zbroja do ratowania dusz wszystkich moich dzieci.

Przyjmijcie ją z dobrymi łaskami i hojnością serca.

Wasza Matka Najświętsza

Matka Zbawienia