Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.


Miliony dusz zostaną uratowane dzięki tym Orędziom

wolna wolaoddanie JezusowiJezu ufam Tobieo tej MisjiJa Jestemwezwanie do modlitwyostatni prorok
2011-04-07 22:00

Moja umiłowana córko, udzieliłem ci dzisiaj Daru Ducha Świętego wraz ze szczególnymi Boskimi Łaskami. Ty, Moja córko, poddając swoją wolną wolę, wyruszysz teraz, by wypełniać Moją Najświętszą Wolę. Uświadomisz sobie teraz znaczenie pełnego posłuszeństwa wobec Mnie w twoich myślach, słowach, uczynkach, zachowaniu i postawie. Będziesz teraz podążać za Moim prowadzeniem i poszukiwać go, zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie w Moim imieniu.

W końcu jesteś gotowa, by wypełniać Moje wskazania. Musisz teraz poświęcić Mi na modlitwę co najmniej dwie godziny, co drugi dzień. Co więcej, musisz postępować zgodnie ze wskazaniami świętego kierownika duchowego, wysłanego do ciebie z Nieba. Będzie mówił do ciebie tak, jak Ja mu wskażę. Czyń dokładnie to, co on mówi. Musisz się postarać, aby każdego dnia utrzymywać ze Mną kontakt, bo mam ci wiele do powiedzenia.

Moja córko, słuchaj od tej pory tylko Mojego Głosu. Pisz jedynie to, co otrzymujesz ode Mnie. Nigdy nie posługuj się cudzym rozumieniem tych najświętszych Orędzi. Są tylko jedne Usta, za pomocą których porozumiewam się z tobą, i to są Moje Usta. Zaufaj Mi, Moja córko. Zaufaj Mi całkowicie. Nie poddawaj nigdy w wątpliwość tych Orędzi, ponieważ to Ja z tobą rozmawiam. Zawsze o tym pamiętaj. Teraz, gdy Mi ufasz, będziesz znacznie silniejsza. Pozwól Mi zapewnić cię, że będziesz teraz w stanie skuteczniej radzić sobie z atakami ze strony zwodziciela.

Odczuj pokój. Miłość do ciebie, Moja córko, wzrasta w Moim Sercu, gdy twoje oddanie i miłość do Mnie wypełniają cię i osłabiają cię. Ta potężna Miłość jest w całości czysta i nie można jej porównać z niczym, czego kiedykolwiek wcześniej doświadczyłaś na tym świecie.

Niebo raduje się z twojego ostatecznego poddania się. Ale będziesz musiała się teraz przygotować, aby pomóc ratować miliony dusz. Moja córko, zadanie, o które cię proszę, jest w ludzkich kategoriach ogromne. Ty, Moja córko, będziesz posłańcem do świata; dla największej obfitości Mojego świętego Słowa na przygotowanie świata na Moje Powtórne Przyjście.

Oni, Moje drogie dzieci, które kocham z wielką żarliwością, której nie jesteś w stanie pojąć, muszą być przyciągnięci z powrotem do Mojego Najświętszego Serca, zanim nie będzie za późno. Od ciebie, Moja córko, oczekuję, że zaniesiesz ludzkości Moje Słowo. Jest to niełatwe zadanie. Będziesz cierpieć z tego powodu, ale musisz zrozumieć, że to jest obecnie twoim obowiązkiem wobec Mnie. Jesteś teraz powoływana, aby zagwarantować, że dzięki Słowu z Moich Boskich Ust miliony dusz zostaną wybawione od ognia piekielnego.

Odpowiednio utrzymuj teraz ze Mną kontakt. Będę cię prowadził cały czas. Pokój niech będzie z tobą, Moja córko. Mój Duch Najświętszy napełnia teraz twoją duszę. Jesteś pełna Miłości, radości i jesteś gotowa do kolejnego etapu tej Boskiej Misji.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus