Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


To trudny i samotny czas dla wielu wizjonerów i proroków, ponieważ każdy pracuje sam

wolna wolaApokalipsanie osądzajciespowiedźOstrzeżeniemodlitwaostatni prorok
2012-10-16 16:20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem Moich proroków na świat, oznacza to, że każdy z nich otrzymał odrębną misję. Nie ma nawet dwóch takich misji, które by się pokrywały.

Ty, Moja córko, jak już mówiłem, jesteś ostatnim prorokiem. Każdy, kto się teraz pojawia twierdząc, że głosi Moje Słowo, od czasu, gdy ty otrzymałaś orędzia, nie otrzymał tej władzy ode Mnie.

Wiele biednych dusz postanowiło zwrócić na siebie uwagę i w niektórych przypadkach szkodzą tym Świętym Orędziom przekazywanym światu, aby pomóc uratować Moje dusze.

Przychodzę błagać dzieci Boże, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę zmusić ich, by Mnie słuchały.

Nigdy nie mogę rozkazać dzieciom Bożym, aby coś robiły, gdyż jest to niemożliwe, ponieważ otrzymały one Dar wolnej woli.

Proszę tylko, abyście otworzyli swoje serca i pozwolili wypełnić Moją Miłością wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, wiedzieli, że was kocham. Dlatego wasze zbawienie jest Moim priorytetem. Tak czy inaczej, proroctwa przepowiedziane w Księdze Apokalipsy zaczęły się już spełniać.

Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiadają na Moje wołanie, mogą uratować wiele dusz.

Moim pragnieniem jest to, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.

Nie potępiam zatwardziałych grzeszników ani nie proszę, abyście ich potępiali, bo nie macie do tego prawa. Kiedy potępiacie innych nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie kogoś, by osądzał innych ludzi potępiając ich, odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.

Wzywam was wszystkich, abyście słuchali tylko jednego głosu w tym czasie. Skupcie się na tylko Moim Głosie, bo dzięki niemu uratujecie siebie, swoje rodziny, przyjaciół i bliźnich. Potrzeba teraz wszystkich modlitw, aby pomóc wam samym i waszym ukochanym, abyście się przygotowali do Spowiedzi przede Mną, do Ostrzeżenia.

Czas jest bliski.

Wasz Jezus