Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy.


Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom

moc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za satanistównie osądzajcieniewola grzechumodlitwa za grzesznikówmorderstwoaborcjaJezus Zbawicielemratunek w modlitwieegzekucje
2012-10-14 18:10

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy, ani przez chwilę nie przypuszczaj, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i których złe uczynki są przyczyną okrucieństwa świata, nie mogą być zbawieni.

Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa; wykonując wyroki na swoich rodakach i zabijają własne dzieci, które są jeszcze w łonie matki, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom.

Wiele takich dusz nie będzie szukać odkupienia w Moich Oczach, gdyż nie widzą nic złego w tym, co robią. Ich zbawienie zależy od waszej modlitwy.

To są te dusze, których najbardziej pragnę.

Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że tylko poprzez cierpienia dusz ofiar i modlitwy Moich uczniów, będą mogli być zbawieni.

Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana i którzy wiedzą, że istnieję, ale którzy nadal kpią ze Mnie, także mogą być uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, abyście wołali do Mnie tą Modlitwą Krucjaty pragnąc odkupienia dla tych dusz w grzechu śmiertelnym, które popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty (80) Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

O Drogi Jezu,

błagam o miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Nalegam o łaskę dla tych, którzy są w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie własne cierpienia i niedogodności, abyś otworzył swoje serce i odpuścił im ich grzechy.

Proszę, abyś osłonił swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać obmyci ze swoich win.

Amen.

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was odrzucać, Moi wyznawcy, to te dusze potrzebują waszej pomocy.

Zostały one zaatakowane przez złego ducha i wielu z nich nie widzi różnicy między dobrem a złem.

Są to te dusze, które sprawiają Mi największą udrękę i ból. Moje cierpienie wydłuża się, żeby każdy z nich mógł zostać odkupiony.

Idźcie, Moi uczniowie i pozwólcie Mojej miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dzięki swojej hojności w cierpieniu mogli pomóc uratować te biedne, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus