Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

ostrzeżenie przed piekłemmasoneriamodlitwa za satanistówjeden światowy rząd (NWO)Fatimajedna światowa religiamodlitwa o ochronęludobójstwopolitykaszczepienia
2012-10-13 16:10

Moja szczerze umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają się teraz ukazywać światu.

Jeden światowy rząd, utworzony w tych narodach, które niestrudzenie pracują razem, prawie zakończył swoją pracę, która wkrótce ma zostać przedstawiona światu.

Jej wynikiem będzie jedna, nowa światowa religia, obrzydliwość w oczach Mojego Ojca.

Mój Kościół został opanowany przez wrogów, którzy są wewnątrz niego, jak wilki w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną.

Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie.

To czas, kiedy tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą złagodzić skutki tego strasznego zła wytworzonego przez elitarną grupę ludzi u władzy.

Pracują w każdej części waszych rządów i ci, którzy pracują, ramię w ramię z nimi, każdego dnia wiedzą, co robią.

Są tak przebiegli, że przedstawią każdy zły uczynek, jako wspaniałą rzecz, znakomicie służącą ludzkości. Zrobią wszystko, aby zbezcześcić wszystko to, co ma związek z Bogiem.

Będą szerzyć i promować pogaństwo. Dzieci Boże, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną opanowane przy pomocy ich niegodziwych metod.

Musicie się modlić o ochronę, ale przede wszystkim musicie modlić się za te dusze. Ponieważ Mój Ojciec zamierza ich ukarać. On wybierze każdego z nich z osobna i wyniszczy. Bez waszych modlitw oni będą zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.

Wasz Jezus