Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


W Nowym Raju złożonym z 12 narodów będą różne poziomy

Nowy RajmiłośćAdam i Ewaradość w BoguApostołowieewolucja to kłamstwoduszagrzech pierworodnyprzemijanieżycie wiecznedwanaście narodówDrzewo Życia
2012-10-12 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moja miłość jest tak potężna, że jest już odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła obecnego w świecie, człowiek czuje teraz w swoim sercu miłość do innych, co jest w sprzeczności z zepsuciem, które jest obecne w duszach i to ich zaskoczy.

Tak niespodziewanie ta fala miłości przeniknie ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach spowodują ich rozdarcie na pół. Nie będą wiedzieli dlaczego mają takie uczucie wobec swoich braci i sióstr. Odczują również tę prawdziwą i wyjątkową miłość do ich Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie rozpoznają, że On istnieje. Zamiast tego, wielu będzie się błąkać i pytać samych siebie.

Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą odczuwam w moim sercu? Jak to możliwe, skoro nie ma Boga? Jak mogę czuć tę miłość, jeśli jestem tylko wynikiem ewolucji; produktem cząsteczek pochodzących z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka. Nie jesteście cząstką ziemi, odpryskiem czasu. Jesteście żywymi istotami, żywymi duszami, które mają zdolność do życia wiecznego, bez końca.

Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwszych rodziców. Możecie się uśmiechać, drwić lub ośmieszać to, co uważacie za zmyślone opowiadanie, ale Prawda jest taka, że żyjecie niedoskonałym życiem. To życie w cierpieniu jest spowodowane grzechem waszych pierwszych rodziców. Splamieni ich grzechem, jesteście ślepi na Bożą Prawdę, przez tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w świecie realnym, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. Wasze ciała starzeją się.

Wasze zdrowie się pogarsza. Z czasem wasze ciała umierają. Zapomnijcie o swoim duchu, swojej duszy, a staniecie się niczym.

Uznajcie, że jesteście dziećmi Boga, a życie na ziemi stanie się ważniejsze, gdy będziecie żyć według Prawa Bożego. Wasze życie zostanie przedłużone i otrzymacie wielki Dar, Życie Wieczne.

Gdybyście zobaczyli przebłysk tego życia, tylko na jedną godzinę, nigdy nie obrażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyli z całą rodziną, z tymi, którzy umarli w stanie łaski i tymi, którzy będą stanowić Moją armię reszty na ziemi.

Wasze ciała zostaną oczyszczone i stworzone na nowo do stanu doskonałości w takim wieku, w jakim przyjęliście Miłość Boga.

Będziecie żyli w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i bliźnimi. Nikomu z was niczego nie będzie brakowało.

W Nowym Raju złożonym z 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsie, wszystkie współpracujące, czerpiąc ze źródła pokoju, miłości szczęścia i zadowolenia. Nikomu niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem i będę królował pośród nich w Mistycznym Zjednoczeniu.

Potem będą wyższe poziomy. Będą one utrzymywać wszystkie narody w łączności z Moim Nauczaniem, a wszyscy ludzie będą złączeni w pełnej harmonii ze sobą i z ziemskimi zwierzętami, zarówno dużymi jak i małymi.

Wszyscy będą żyli dzięki jedzeniu z Drzewa Życia. Nikomu nie zabraknie pożywienia.

Wtedy będą rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodnie z Moim Nauczaniem. Moje rządy będą kierowane przez Moich świętych i apostołów.

Tak będzie aż do samego końca, gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie zmarłych, do ostatniego starcia.

Szatan zostanie uwolniony wraz ze swymi demonami na krótki okres. Wtedy wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie zostanie wreszcie przedstawione światu w połączonych Nowych Niebiosach z Nową Ziemią.

Wtedy wszystko zostanie odsłonięte, gdy tajemnica Boga ukaże się wszystkim w jego pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus