Jak bardzo kocham Moich wiernych wyznawców. Jak bardzo Mnie pocieszają swoim zdecydowaniem i wiernym przywiązaniem.


Nigdy nie osądzajcie innych religii, wyznań i seksualnych upodobań

oddanie Jezusowio tej Misjipokój duszynie osądzajciefaryzeuszemiłość bliźniegoSakramentyhomoseksualizmżydzinie lękajcie sięwierność wierzeinne religiemodlitwa za niewierzącychmodlitwa osobistamuzułmaniedo wszystkich religiijak pomagać niewierzącym
2011-04-06 00:05

Moja umiłowana córko, udręka, którą znosisz, jest spowodowana tym, że zwodziciel wciąż stara się ciebie skusić, abyś porzuciła to święte Dzieło. On cię rozdziera. Przyjmij to. Nigdy nie wątp w Moje Boskie Słowo, bez względu na to, jak bardzo może być to dla ciebie trudne. Zostaniesz nagrodzona duchem pokoju, kiedy prawdziwie się Mi poddasz. Nadal mów Mi o tym każdego dnia; w ciągu dnia. I proś Mnie o Łaski, bym napełnił cię radością, gdy tylko zwodziciel cię zaatakuje. Bądź silna, Moja córko. Nigdy się nie poddawaj. Nie dopuszczaj do swojego umysłu bałaganu i skup się na Moich Orędziach dla świata. Są to dzisiaj najważniejsze Orędzia dla ludzkości. Są dawane po to, aby pouczyć ludzkość, tak by raz jeszcze znalazła właściwą drogę do Mnie.

Ludzie są zdezorientowani co do Mojego Nauczania

Wielu ludzi jest teraz zagubionych. Oni są zdezorientowani w sprawach Mojego Nauczania i co do licznych sposobów, na które zostało ono zinterpretowane. Rozwodnione. Zmienione. Dodano do niego. Odjęto od niego. Moje dzieci potrzebują teraz prowadzenia, tak aby mogły poszukiwać potrzebnych im Łask, by na nowo stały się mocne i było im lekko na sercu. A to może stać się tylko poprzez modlitwę i wierność Mojemu Nauczaniu.

Nie pomijam ani jednej duszy na świecie

Moje dzieci, które się nawróciły, wiedzą o tym i stają się coraz bliższe Mojemu Sercu poprzez sakramenty. Jednak te błąkające się zagubione dzieci muszą zacząć od początku i przypomnieć sobie o dziesięciu przykazaniach danych światu przez Mojżesza. Wiele, wiele dzieci dzisiaj nie jest ich świadomych. Nie pomijam ani jednej duszy na świecie, niezależnie od tego, którą religię praktykuje.

Ostrzeżenie dla tych wierzących, którzy patrzą z góry na inne wyznania

Jeśli Moi wierzący czynią siebie innymi, stawiają się wyżej lub wychwalają się kosztem tych, którzy są nieświadomi Mojego Nauczania, to zachowują się jak faryzeusze. Niech się wstydzą ci, którzy uważają się za wyżej stojących od tych dusz, które potrzebują oświecenia. Niech się wstydzą ci, którzy choć znają Prawdę, to pogardzają tymi, co wyznają inną wiarę; którzy wierzą, że znając Prawdę i korzystając z najświętszych sakramentów, są ważniejsi w Moich Oczach. Tak, otrzymuję wielkie pocieszenie i radość w Moim Sercu od tych pobożnych wyznawców. Ale kiedy potępiają lub osądzają innych z powodu ich wiary, bardzo Mnie obrażają.

Moi wyznawcy, otwórzcie oczy na prawdę Mojego Nauczania na jej najprostszym poziomie. Nie osądzajcie innych. Nie patrzcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników i którzy odrzucają Moje Nauczanie, bo oni są wam równi w Moich Oczach, choć otrzymaliście Dar Prawdy. Doprowadza Mnie to do bólu Serca, gdy Moi wyznawcy, choć mają dobre intencje, dyktują tym biednym, zagubionym duszom, jak mają prowadzić swoje życie. Zabieracie się do tego w zły sposób.

Nigdy nie mówcie tym, którzy mają inne wierzenia lub seksualne upodobania, że są skazani na zagładę

Narzucanie Mojego Nauczania poprzez mówienie tym, którzy nie są wyznawcami, że zginą albo doznają krzywdy, poprzez wytykanie im, że ich drogi są złe, spowoduje po prostu, że będą jeszcze słabsi. Wielu po prostu się od was odwróci. A wtedy poniesiecie porażkę. Zamiast prawienia kazań okażcie im współczucie. Uczcie poprzez dawanie przykładu. Nigdy nie mówcie ani nie próbujcie mówić tym ludziom, że w Moich Oczach są skazani na zagładę, bo nie są.

Kocham każdą duszę - z wszystkich religii, z wszystkich przekonań, wszystkich wyznań i wszystkich seksualnych upodobań. Każdy jest drogocennym dzieckiem, nie lepszym niż inny. Podczas gdy grzech zawsze będzie istniał - wszyscy jesteście grzesznikami, pamiętajcie o tym - od każdego z was będzie zależało, czy podąży za Moim Nauczaniem i czy będzie rozpowszechniał Moje Słowo.

Przyjmijcie jedni drugich. Okazujcie sobie nawzajem współczucie. Nie pomijajcie nikogo, bez względu na to, czy są katolikami, chrześcijanami innych wyznań, muzułmanami, hinduistami, żydami czy buddystami, a nawet z tych nowych kultów, które powstały i które nie pokładają wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. Módlcie się za nich. Uczcie ich, jak ważne jest otwarcie swoich serc na Prawdę. Uczcie, dając przykład. Rozpowszechniajcie nawrócenie. Ale absolutnie nigdy nie wydawajcie wyroków na innych ani nie próbujcie czynić siebie innymi niż ci, którzy nie rozumieją Prawdy.

Nigdy nie myślcie, że ponieważ z powodu waszej wierności wobec Mnie otrzymaliście Dary z Nieba, to jesteście lepsi niż wasi bracia i siostry. Tak, przynosicie radość Mojemu Najświętszemu Sercu, ale musicie postępować wobec innych w sposób pełen miłości, a nie dyktatorski.

Nikt z was nie jest godny, by osądzać innych

Zapamiętajcie tę naukę. Nikt z was nie jest godny, by osądzać albo oceniać innych. Nikt nie ma mocy i Boskiej wiedzy, aby dokonywać moralnej oceny innych. Zawsze miejcie otwarty umysł i pamiętajcie, że dzień, w którym uwierzycie, że jesteście ważniejsi w Moich Oczach niż ci, których uznajecie za grzeszników, jest dniem, w którym staniecie się dla Mnie straceni.

Z tych Orędzi nie wykluczę ani jednego wyznania

Moje Słowo jest teraz przekazywane jako Dar dla ludzkości, dla każdego z was. Nie będę poprzez to, co będę przekazywał, skupiał się tylko na jednej grupie Moich oddanych wyznawców. Wy, którzy rozumiecie Prawdę, pozwólcie Mi wam przypomnieć: wszystkie Moje dzieci na całym świecie, szczególnie ci najbardziej zatwardziali grzesznicy i ci, którzy nie wierzą w Istnienie Mojego Ojca Przedwiecznego, Boga Stworzyciela i Twórcy wszystkich rzeczy, są teraz Moim priorytetem. Należy to do was, Moi wyznawcy, byście się modlili bardzo mocno i okazywali miłość tym, którzy są zaślepieni. Ale czyńcie to w taki sposób, w jaki wam polecam. Zapamiętajcie wreszcie, kocham was wszystkich.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król całej ludzkości