Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle

Armia Resztyschizmado duchowieństwaDuch Świętywalka z tą Misjązmiany w obrzędach Mszy Świętejdo wrogów tej Misjido wierzących w te Orędzia
2012-10-08 19:00

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby byli silni w tym czasie.

Moje Święte Słowo, Mój Dar dla ludzkości, przekazywany przez te orędzia, będzie przedmiotem wielkiej krytyki.

Musisz pozostać silna, gdy Moje Słowo jest rozszarpywane i lekceważone. To będzie bardzo trudne, ale musisz wytrzymać to cierpienie, ponieważ to jest dopiero początek.

Wróg będzie wzrastał w siłę i niszczył Moje orędzia przekazywane dla każdego z was, aby wasze dusze mogły być zbawione.

On zlicza każdą duszę, którą uwiedzie, a następnie odciąga je z dala od Moich orędzi. Czyni to najpierw przez kuszenie wierzących, aby nie współpracowali ze Mną dla ocalenia waszych braci i sióstr. On nie chce, abyście się modlili o zbawienie ich dusz.

Każdy sługa Mojego Kościoła, który zabrania wam modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty potrzebuje waszej modlitwy. Nie mogą powstrzymywać rozpowszechniania Moich modlitw. Kiedy tak robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety, wiele dusz, będą odciąganych od Mojej misji, ostatniej tego rodzaju na świecie.

Te czasy ujrzą postępujący podział Mojego Kościoła. Jedna strona cierpi chroniąc Moją Ewangelię, druga stara się na nowo wymyślić Mój Kościół, zmodernizować Moje nauczanie i wprowadzić rozwiązłe prawa do Mojego Kościoła.

Odważnie powstańcie i zjednoczcie się, gdyż ten czas już prawie nadszedł i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żaden nie będzie zawierać Mojej prawdziwej Ewangelii, Mojego nauczania czy Prawdy.

Próby te wyłonią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie będziecie czuć się jak złapani w potrzask. Będziecie czuli się bezradni i popłyną wam łzy.

Wasza słabość będzie waszą siłą. Właśnie przez wasze cierpienie, gdy będziecie świadkami tego strasznego biczowania spowoduje, że staniecie się silni.

Ponieważ każdą próbę można znieść w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a Ja będę wam błogosławił udzielając łaski siły, odwagi i pewności.

Jesteście Moją armią, promieniem Mojego światła w świecie. Zostaną podjęte wszelkie próby, aby stłumić to światło, ale będą one nieskuteczne.

Promienie waszego światła, wasza miłość do Mnie, będą tak świecić, że staną się one jak latarnia morska, a w końcu jak ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który ogarnie każdego z was, będzie sięgać swoimi płomieniami do każdego zakątka świata.

To wy tego dokonacie, Moja droga armio. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będzie maszerować naprzód. Zdepczecie nikczemną armię biednych dusz, pod rozkazami szatana, a oni będą wobec was bezsilni.

Wkrótce potem Chwała Mojego Wielkiego zwiastowania objawi się światu.

Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle. Będzie ona także nieoczekiwana, chociaż zostaliście dobrze przygotowani. Dzięki temu przekazany wam będzie wielki Dar Życia Wiecznego.

Wasz Jezus