Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście


Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci

Boża Karagrzeszne prawomasoneriajeden światowy rząd (NWO)politykaświatowi przywódcy
2012-10-04 14:55

Moja najdroższa córko, chcę, żebyś wiedziała, że choć świat będzie cierpiał wielkie oczyszczenie, które może być dotkliwe, to jednak Moje Miłosierdzie jest wielkie.

Jestem oceanem Miłosierdzia i dokonam wielkich zmian, aby być pewnym, że wszystkie Moje dzieci zostaną uratowane od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, dotyczy działań ukrytych sił zła na świecie, które starają się panować nad każdym narodem dla własnego, niegodziwego zysku.

Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uzna. Oni nadal bezlitośnie zadają cierpienia tym, nad którymi mają władzę w przekonaniu, że ich grzechy pozostaną niezauważone. Mogą walczyć z Potęgą Mojej Ręki, ale Moja Ręka opadnie na nich i zniszczy ich.

Z czasem rozpoznają Moc Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.

Każdy Mój Czyn, w tym wielkie cuda, zobaczy wkrótce cała ludzkość. Zrobię wszystko w imię Mojego Wielkiego Miłosierdzia, które pochłonie ludzkość jak wielki ocean, aby ją zbawić. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.

Kiedy się to stanie, będę ścigał tych ludzi, którzy Mnie odepchną, chociaż będą wiedzieli kim Jestem.

Następnie, ci przywódcy na świecie, którzy nie wprowadzili Moich Bożych Praw i którzy biczują ziemię swoimi okrucieństwami wobec Moich dzieci, zostaną dopadnięci.

Wtedy już nie pozwolę im uciec przed Moją Bożą Sprawiedliwością.

W tych Orędziach są oni ostrzegani, aby się powstrzymali. Muszą modlić się o prowadzenie, jeśli czują się skrępowani lub pod presją, aby wprowadzać prawa nad narodami, które spowodują ucisk.

Daję im teraz ten czas, aby zaprzestali takich działań i prosili Mnie, abym pomógł im przeciwstawić się niegodziwym reżimom, które są właśnie planowane przeciwko ich rodakom.

Oni wiedzą, co mam na myśli.

Jestem Stwórcą rodzaju ludzkiego. Znam każde Moje dziecko. Wiem, co widzą. Co czują. Co myślą. Znam też tych spośród nich, którzy przyrzekli czynić to, co powoduje ogromne cierpienia ludzi na całym świecie.

Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby z powrotem doprowadzić was do bezpiecznego schronienia Mojego Królestwa.

Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci. Nie będzie pozwolenia na to, abyście doprowadzili do tego cierpienia.

Ponieważ, gdy tylko wprowadzicie te odrażające dla Mnie prawa, aby uzyskać kontrolę nad tymi, którym służycie, ześlę taką karę, że nikt nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, co było powodem takiej kary.

Jesteście Moimi dziećmi i to do mnie musicie się zwrócić po ochronę. Bez Mojej ochrony, pozostaniecie na łasce szatana.

Żebyście tylko nie zapomnieli o tym, że szatan nienawidzi wszystkich. Jednak z powodu jego potężnych i subtelnych sposobów uwodzenia, naśladujecie jego dążenie do władzy jak niewolnicy.

Przedkładając władzę na tej ziemi, która może was wywyższyć i przynieść uznanie ponad drogi Pana, zostaniecie odrzuceni.

To ostrzeżenie jest po to, aby upewnić się, że rozumiecie, iż jest tylko jeden Stwórca. Tylko jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma moc położenia kresu wszystkiemu, co istnieje na ziemi.

Bóg Najwyższy

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych