Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw


Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego, najważniejszego powodu

wojnynienawiśćBoża Karaegoizmtaktyka szatanamorderstwoUkrzyżowanieakceptacja dla grzechuapostazjachciwośćfałszywi bogowiezazdrośćpożądaniefałszywe religiefałszywa tolerancja
2012-10-03 13:30

Jestem twoim ukochanym mistycznym oblubieńcem, Synem Człowieczym, narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja szczerze umiłowana córko, każda potworność, której byłem świadkiem w Ogrójcu, podczas gdy byłem wyszydzany przez złego ducha, odsłania się teraz na świecie, na Moich Oczach.

Ludzie wszędzie stracili wiarę. Błąkają się po morzu błędów w stanie odstępstwa, którego świat nigdy dotąd nie doświadczył na taką skalę.

Miłość bliźniego umarła.

Szacunek do potrzeb innych nie jest już uważany za cechę godną podziwu.

W dzisiejszym świecie chciwość, żądza i zazdrość kierują umysłami wielu ludzi. Mają zimne serca, już nie cenią życia jako takiego, a zabójstwo nie stanowi już problemu. Przyjmuje się to za coś oczywistego.

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego, najważniejszego powodu. Aby prawa, które tolerują grzech zostały z łatwością wprowadzone w waszych krajach.

Obsesja fałszywych religii i fałszywych bożków jest powszechna.

Mój Kościół upada, a Moi wyświęceni słudzy w przeważającej większości nie podkreślają niebezpieczeństwa grzechu i prawdy o życiu wiecznym.

Nienawiść, wojny, chciwość, pożądliwość, zazdrość i miłość własna są powiązane w jeden fałszywy stan, stan, który w niczym nie przypomina Prawdy Moich Nauk.

Wiedziałem wtedy, w Ogrodzie Getsemani, że Moja Śmierć na Krzyżu, nie będzie uważana przez to dzisiejsze pokolenie za to, czym ona była. To był ból, który rozdzierał Moje Serce jak miecz.

Ofiara, którą złożyłem dla człowieka, aby odkupić go w Oczach Mojego Ojca, nie jest dziś uznawana. Jak bardzo zapomnieli. Jak wiele im nie powiedziano. Wszystko to wiąże się z grzechem tolerancji, przedstawianym światu jako dobro.

Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, gdyż są planowane przez złego ducha. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim bólem, gdy zobaczą jak plugastwa będą wydobywać się z ust tych przywódców rządów, którzy będą postępować według kłamstw umieszczonych w ich duszach przez szatana.

Szatan i jego demony są bardzo potężne. Nigdy nie przypuszczaj ani przez chwilę, że łatwo jest osłabić kontrolę jaką mają oni nad osobą, która pozwoliła im przeniknąć swoją duszę. Oni łatwo się nie poddadzą i będą przeszkadzać duszom, które chcą zwrócić się do Mnie, ich Jezusa, o pomoc, gdyż uczynią ich bezradnymi.

Dla tych dusz modlitwa będzie torturą. Słowa nie będą mogły wyjść z ich ust. Będą czuli całkowitą niechęć do myślenia o Mnie. Będą próbowali z całych sił, ale będzie to trudne zadanie.

Ci, którzy mówią, że są dobrymi ludźmi, którzy nie szkodzą innym, ale którzy w swoim życiu nie przyjmują Mnie, Jezusa, niech o tym wiedzą. Nie jesteście wyznawcami Chrystusa. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie, nie możecie być przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.

Wprowadzenie do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Szatan może działać tak szybko, aby odciągnąć dusze, że wiele z nich zostanie wziętych znienacka.

Te czasy wielkiego niepokoju na świecie i brak świadomości o Moim Ojcu, Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy, może prowadzić do jednej rzeczy.

Katastrofy. Kary zostaną wylane na świat, aby zbawić ludzkość i aby oczyścić ludzkość.

Jeśli ludzie nie będą chcieli słuchać, nie usłyszą Prawdy.

Prawda uratuje, nie tylko ich życie na ziemi, ale da im Życie Wieczne.

Skutkiem odrzucenia Prawdy będzie śmierć, zarówno ciała jak i duszy.

Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonała wyboru. Nie mogę ich zmusić, aby poszli za Mną. Mimo wszystkich darów, łask i cudów, które zostaną im dane, nadal będą się odwracać.

Mimo całego Mojego Wielkiego Miłosierdzia, niektórzy nadal będą wybierać śmierć, ponad życie.

Wasz Jezus