Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika.


Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę

o tej MisjiPowtórne Przyjściepokorainne proroctwado wierzących
2012-09-29 19:15

Moja szczerze umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się teraz przebudzili i przeżywali teraz swoje życie we Mnie.

Te Orędzia są nie tylko dawane dla ostrzeżenia tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela Ludzkości, lecz są także dla wierzących w Boga.

Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę.

Wy, którzy mówicie, że znacie prawdę Moich Nauk nigdy nie możecie popaść w samozadowolenie. Jeśli tak się stanie, może to oznaczać, że zaniedbacie działań niezbędnych do uświęcenia waszych dusz.

Wierzący mogą nie pojmować czegoś z Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie co oznacza Moje Powtórne Przyjście.

Wielu Moich wyznawców przypuszcza, że będzie to znaczyło, iż cała ludzkość i tak zostanie powiadomiona, i że dzięki Mojemu Miłosierdziu, zostaną zbawieni. O, jakże bym pragnął, aby to była prawda. Przyniosłoby mi to ostateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie gotowych. Wielu odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i poleceń. Dlatego nie przygotują się odpowiednio.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Wierzący, którzy mówicie, że wierzycie w Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, pamiętajcie o tym. Łatwo przyjąć wam to, co zostało w nim przepowiedziane, a co się już wydarzyło. Nie tak łatwo zaakceptować przyszłe proroctwa, których ludzkość ma dopiero doświadczyć.

Zaakceptujcie również fakt, że Boskie Orędzia będą wysłane, aby was przygotować. Przyjmijcie, że to przygotowanie odbywa się już teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, gdyż jest to czas przygotowań.

Bądźcie wdzięczni, że są otrzymujecie ten wielki dar.

Wasz ukochany Jezus