kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

ostrzeżenie przed piekłemPowtórne Przyjścietaktyka szatanaantychrystBliski Wschódfałszywi prorocypolitykaŚrodkowy Wschód
2012-09-28 22:15

Moja szczerze umiłowana córko, wielkie zmiany w świecie, przepowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, odsłaniają się krok po kroku.

Czas na oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i przedstawią się światu, jest bardzo bliski.

Tak wielu ludzi zostanie zwiedzionych i uwierzy tym fałszywym prorokom, albowiem oni ogłoszą się z wielką pompą.

Ale jeden z nich oszuka wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla, w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów.

Przedstawią go początkowo jako niezwykłego i współczującego lidera politycznego.

Będzie on postrzegany jako utalentowany rozjemca, jak wam powiedziałem. Jego nienaturalne sposoby zachowania wytworzą mistyczny obraz, który będzie wydawał się być pochodzenia boskiego.

Jego postawny, dobry wygląd i kusząca osobowość będzie przyciągać masy.

Ma się on wkrótce objawić światu, a jego pojawienie będzie nagłe.

Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako wybawiciela, człowieka, który przyniesie kres wojnie na Bliskim Wschodzie, są szanowani w wielu częściach świata. Dlatego ten fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo przyjęty.

Po pewnym czasie jego siła oddziaływania rozprzestrzeni się. Media będą chwalić jego umiejętności dyplomatyczne, a liczba jego zwolenników będzie duża.

Ten człowiek powie, że jest mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł ponownie, aby ogłosić swoje powtórne przyjście.

On jest antychrystem.

Nie dajcie się zwieźć ani przez chwilę. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale pamiętajcie o tym. Tym razem nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, przez te orędzia, ale nie podam wam dnia ani godziny, bo tego nie wiem. Tylko Mój Ojciec zna ten czas.

Ogłoszę Moje Powtórne Przyjście przed znakiem Mojego przybycia, który pojawi się na niebie na całym świecie.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, a który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.

Uciekajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Oszustwem otumani dusze kierując je ku fałszywej miłości Boga. Będzie przeinaczał Prawdę. Ci, którzy pójdą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Wasz Jezus